หนุ่ม อนุวัต เปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องออกจากช่อง 7

สำหรับผู้ประ ก า ศ ข่ า ว มากความ ส า ม า ร ถ อย่าง ห นุ่ ม อนุวัต เฟื่อง ท อ ง แดง ได้ ตั ด สินใจ ล า ออกจากช่อง 7 ไปเมื่อไม่นาน

ก่อนจะคอน เ ฟิ ร์ ม นั่ง แ ท่ น “พิ ธี ก ร ข่าวช่องวัน” โดยล่าสุดได้ เ ปิ ด ใจเผยถึง เ ห ตุ ผลที่ออกจากช่อง 7 ที่อยู่นานถึง 15 ปี

พร้อม เ ค ลี ย ร์ ข่าว ลื อ ถูก ซื้ อ ตัวมาจริงไหม ห นุ่ ม เผยจริงๆอยากมาแบบเงียบๆแต่ มั น เป็น ข่ า ว ลื อ มาหลายเดือนแล้ว

เรา กั ง ว ล มากที่สุดคือผู้ใหญ่ เราให้ เ กี ย ร ติ ผู้ใหญ่ช่อง7 และช่องวัน ร้ อ ง ไ ห้ ร่ำ ล า กัน คือ มั น เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คิด

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้ สั ญ ญ า ณ กับช่อง 7 แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะ ล า ออก แต่ก็ได้บอกกับผู้ใหญ่ช่อง 7 ไว้นานแล้วเหมือนกัน

จำใจออกทั้งที่ไม่อยากออก ใช้เวลา ตั ด สิ น ใจเป็นปี ผม รั บ ปากผู้ใหญ่ที่นี่แล้ว เราก็คงจะไม่ให้ เ สี ย ทุกฝ่ายครับ

ส่วนช่องใหม่เขาก็ไม่ได้มีข้อเสนออะไรให้ มาที่นี่ก็ไม่ได้มีตำ แ ห น่ ง อะไร ไม่ได้ถูก ซื้ อ ตัว ถ้ามาพร้อมตำ แ ห น่ ง ความ ก ด ดั น ก็ เ ย อ ะ

แต่อันนี้ที่มาช่องวันเพราะ มั น มีอะไร ท้ า ทายใหม่ๆ (เ งิ น ซื้ อ อนุวัตไม่ได้?) ซื้ อ ได้เราต้องกิน แต่ มั น ไม่ใช่ ปั จ จั ย หลักในการ ตั ด สินใจ

ทางช่องก็ได้ให้เป็น ส ไ ต ล์ ของเราเลย จ น ออกมาเป็น ร า ย การ “อนุวัต ทั่วไทย” ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น.

ไม่ใช่เรื่องง่าย โ จ ท ย์ นี้คือ ท้ า ทายมาก ซึ่งก็ ก ด ดั น มากเหมือนกัน แต่ มั น ต้อง ปั ง ต้อง สุ ด ยอดมากๆ แต่คนจะมาดู เ ย อ ะ ไหมนี่แหละ

สิ่งที่ทำได้ที่ สุ ด คือเป็นตัวเราให้ดีและเต็มที่ที่สุด เพราะเดี๋ยวนี้ทำ อ ะ ไ ร ตอบ โ จ ท ย์ คนดูคือเรื่องยาก

อนุวัต เฟื่องทองแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *