กรรชัย อึ้งค่าเสียหาย ขุน ขอจ่ายครึ่งเดียว

หลังจาก เ กิ ด เ ห ตุ การณ์ไม่ ค า ด คิด จาก เ ฟ ซ บุ๊ ก “หมอ แ ล็ บ แพนด้า” ได้โพสต์เรื่อง ร า ว ด า ร า ชายขับรถ ช น วัยรุ่น

จ น แขน ผิ ด รูป ซึ่งในตอนแรกบอกว่าจะ ช ด ใช้ค่า เ สี ย หายทั้งหมด แต่ขอ จ่ า ย ค่าทำขวัญ 10,000 บาท และยัง ท้ า ผู้ เ สี ย ห า ย

ให้ไป แ จ้ ง ความ ทำให้เรื่องนี้ต้องถึง หนุ่ม กรรชัย ใน ร า ย การ โ ห น กระ แ ส เมื่อวันที่ 29 เม.ย.65 เผยถึง เ ห ตุ การณ์ที่ เ กิ ดขึ้น

เพิ่งทราบว่ามีคนหาตัว เพราะตอนนี้ไป ถ่ า ย รายการที่ แ ก่ ง กระ จ า น ไม่มีสัญญาณมือถือ แต่ เ ห ตุ การณ์นั้น เ กิ ด ขึ้นวันที่ 25 เม.ย.65

ซึ่งจุด เ กิ ด เ ห ตุ เป็นจุดแยกและทำถนนพอดีจึงเลี้ยวซ้ายก่อนน้องมา ช น รถของตน ก็จอดลงไปดูและ ย ก รถน้องขึ้นมา

ก่อนจะให้ แ ฟ น คุยและตามไปส่งที่ ค อ น โ ด ซึ่งวันเกิด เ ห ตุ ยังไม่ได้คุยค่า เ สี ย หาย แต่ให้เบอร์กับบัตรประชาชนขุนไป

ถ้า ผิ ด จริงก็ยอมรับ ผิ ด ส่วนตัวก็เพิ่งเห็น ค ลิ ป วันเกิด เ ห ตุ เช่นกัน แต่ด้านแม่ผู้ เ สี ย หายก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะก็ลงมาช่วย

แต่อยากให้มา ช ด ใช้ค่า เ สี ย หายและค่ารักษา พ ย า บ า ล เพราะแค่ลงบันทึกประจำวันยังไม่ได้ แ จ้ ง ความ โดยขอแค่ 2 หมื่น

แล้ว จ บ เรื่องเลย เพราะ ค่ า รักษากับ ค่ า ซ่ อ ม รถทั้งหมดเกือบ 3 หมื่น แต่น้องผู้หญิงบอกไหวแค่ 1 หมื่น ตอน ไ ก ล่  เ ก ลี่ ย ก็คุยกันดี

โดยอยากให้ หนุ่ม กรรชัย เป็น พ ย า น ว่าจะให้ขุนมาพูดคุยตกลง เ จ ร จ า กันวันหลัง จากนั้น กรรชัย ได้ตกลงยอมเป็น พ ย า น

พร้อมถาม เ จ ร จ า ช ด ใช้กับขุนว่าจะ จ่ า ย ทั้งหมดหรือไม่ โดยขุนขอต่อเหลือ 2 หมื่น แม่ผู้ เ สี ย หายตกลงที่เหลือจะหามาเอง

ทำให้ หนุ่ม กรรชัย บอกว่า อีก 1 หมื่นบาทเดี๋ยวตน จ่ า ย ให้เอง และขุนได้ ข อ โ ท ษ แม่ที่ทำให้ไม่สบายใจ และขอให้น้อง ห า ย ไวไว

ทนายเกิดผล กล่าวว่า ตอนเลี้ยวขุนไม่เปิดไฟเลี้ยวและให้ สั ญ ญ า ณ ล่ ว ง หน้าชัดเจน ซึ่งขุนอาจมีความ ผิ ด ชั ด เจน

ขุน ชานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *