หลวงพี่ย้อย ปล่อยโฮ ถูกเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัด

กลายเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจ เมื่อพระธนวัฒน์ หรือพระย้อย

ทีเป็นคนปล่อย ค ลิ ป เ สี ย ง หลวงพี่กาโตะ พระนักเทศน์ชื่อดัง กำลังพูดคุยกับ

สาวตอง หลังจากนั้นก็ทราบว่า ตอนนี้พระย้อย ถู ก ไล่ออกจากวัดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว

โดยพระย้อย เ สี ย ใจมาก พร้อมกับได้มีการตัดพ้อว่า ตนเองทำ ถู ก หรือเปล่า

ตนเองปกป้องศาสนา แต่ดัน ถู ก ไล่ออกจากวัดได้ อ ย่ า ง ไ ร ซึ่งพระย้อยก็ได้มีการ

แจ้งไปยังพระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอฉวาง ตอบ ก ลั บ มาว่าให้พระย้อย

ทำตามคำสั่งของเจ้าอาวาส พระย้อยถึงกับพูดทั้งน้ำตาว่า ตนเองไม่ท้อที่ทำความดี

แต่ เ สี ย ใจที่ ถู ก ไล่ มีเจ้าอาวาสอื่นจะรับไปอยู่ด้วย แต่ก็กลัวเดือดร้อน อาจจะลาสิกขา

แล้วไปอยู่กับพี่สาว ต้อมาหลังจากนั้นก็ได้ทำพิธีกราบลา และสอบถามว่าทำไมถึงไล่ออก

พระครูกาแก้วก็ตอบว่า วัดหน้าพระลานอยู่กันอย่างปกติ พระย้อยไปสร้างเรื่องให้เป็นข่าว

ทำให้วัดเสื่อม เ สี ย พระธนวัฒน์ อธิบายกับพระครูกาแก้วว่า เ สี ย ง ใน ค ลิ ป เป็นการช่วย เ ห ลื อ

โยมผู้หญิงเป็นเจตนาดีที่ปกป้องศาสนา ไม่ได้ โ ก ร ธ แค้น อ ะ ไ ร สุดท้ายพระครูกาแก้วจึงบอกไปว่า

ให้ทางพระอุปัชฌาย์ ก็คือ เจ้าคณะอำเภอฉวาง นั่นเอง ให้ท่านทำหนังสือเขียนมา 1 ฉบับ

เพื่อกำกับประพฤติวินัยสงฆ์มา เปิดโอกาสให้พระธนวัฒน์ หรือพระย้อยได้จำวัดต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *