เปิ้ล เปิดใจถึง เบิร์ด ทำไมไม่สู้เพื่อคนรัก

เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่ ติ ด ตามสำหรับ ข่ า ว ของการ จ า ก ไปของ ส า ว แตงโม นิดา

ที่ทำทุกคน เ ศ ร้ า เ สี ย ใจ รวมถึง ห นุ่ ม เบิร์ด แ ฟ น แตงโม ที่ล่าสุดออกมาโพสต์หลัง ตำ ร ว จ แ ถ ล ง ข่ า ว

ทาง เปิ้ล นาคร ก็ได้โพสต์ถึง เบิร์ด “เรื่องจะ จ บ ยังงัยไม่รู้..รู้แต่ว่าเบิร์ด คือ คนดี…ที่พี่รู้จัก”

และอยากให้กำลังใจเบิร์ด เขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการ แ ส ง ไม่ต้องการออกมาพูดให้ สั ม ภ า ษ ณ์

คนจึงมองว่า ทำไมไม่ อ อ ก มาสู้เพื่อแตงโมเลย เปิ้ล บอกว่า นิ สั ย เบิร์ดเป็นคนแบบนี้ เขาไม่ได้ออก

มาพูดแต่รู้ว่าเขาตาม ค ดี นี้อยู่ข้อความล่าสุดแสดงว่าเขา รู้ สึ ก หรือมีมุมมองกับสิ่งที่ ตำ ร ว จ พู ด

แต่เราแค่อยากจะบอกว่าเชื่อ เ ถ อ ะ ว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ด เขาเป็นคนดีจริงๆนะ แ ท น ที่จะ ลุ ย เหมือนคนอื่น

แต่การแสดงความ รั ก ของเขา มุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการ ต่ อ สู้ ใน เ ชิ ง สร้างสรรค์ เป็นการ ต่ อ สู้

ที่เขารู้สึกมีความ สุ ข แค่ได้บอก รั ก อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่าง เ ก ร ง ใจคนที่ เ สี ย ชีวิตไปแล้ว นั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ด

เบิร์ด-แตงโม

เปิ้ล นาคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *