จิน สามีหนิง ซัดเดือด กลางไอจีภรรยา

จาก ก ร ณี เมื่อวาน 26/4/65 ด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ได้ออกมา แ ถ ล ง สรุป สำ น ว น ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต

ของ น า ง เ อ ก สาวแตงโม ภัทรธิดา โดย แ จ้ ง ข้ อ ห า เอา ผิ ด กับคนบนเรือทั้ง 5 คน และ กุ น ซื อ 1 คน รวมเป็น 6 คน

ต่อมาด้าน อั ย ก า รได้ นั ดทั้ง 6 คน มาฟัง คำ สั่ ง ค ดี ในวันที่ 27/5/65 เวลา 9.00 และได้ ป ล่ อ ย ตัวผู้ ต้ อ ง ห า

ทั้ง 6 คนชั่วคราว ซึ่งขณะเดียวกันนั้น ด้าน แซน วิศาพัช 1ใน ผู้ ต้ อ ง หา ค ดี แ ตงโม ได้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทางไอจีส่วนตัว

ที่เป็นการโพสต์ภาพของตนเองคู่กับกระติก ผู้ จั ด ก า ร แตงโม ด้วยสีหน้า ยิ้ ม แ ย้ ม นั่งอยู่บนรถ ระบุว่า

เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้กัน ความ จ ริ ง จะ ป ก ป้  อ ง เราเอง จากนั้นด้าน หนิง ปณิตา ได้ แ ช ร์  พ ส ต์ ของแซนมา โพสต์ที่ไอจีส่วนตัว

และระบุแบบ เ จ็ บๆ ว่า ดีใจด้วยนะ ตำ ร ว จ แ ถ ล ง แล้ว ก็ยิ้มออกแล้ว โลกใบนี้อาจจะไม่ ยุ ติ ธ ร ร ม แต่กฎ แ ห่ ง ก ร ร ม ยุติ ธ ร ร ม เสมอ

งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ตและแฟนๆต่างเข้าแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย แต่ที่ พ ล า ด ไม่ได้เลย นั่นคือ หนุ่มจิน

ส า มีของสาวหนิง ก็ได้เข้ามาเม้นต์อย่าง เ ดื อ ด กลางไอจี ภ ร ร ย า ทีเดียว ที่ว่า เฮี ยตัวจริงนั่งรถ ส บ า ย ใ จ

ส่วนเฮี ย ป ล อ มเดินเล่นอยู่แถวบึง สวน ส า ธ า ร ณ ะ หรือเป็นที่มาตัว เ งิ น ตัว ท อ ง เอาไปคนละชื่อ

โพสต์หนิง

เม้นต์จิน

หนิง จิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *