เนสตี้ สไปร์ทซี่ เก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่ตั้งแต่อายุ 13

เด็กชายผม เ ก รี ย น ในตอนนั้น เป็นคน ดั ง ในตอนนี้ เรียกได้ว่าทุกคนต้อง รู้ จั ก สำหรับเนสตี้ สไปร์ทซี่

ล่าสุด โ ต เป็น ส า ว วัย 16 แล้ว มา เ ปิ ด ใจใน ร า ย การ แ ฉ กับมดดำ ผมยาวเป็น ส า ว เต็มตัว ช่วงปิดเทอม

มาจากพัทลุงมาทำงาน หลังเปิดเทอม กลับไปเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิม เป็นช่วงที่เก็บ เ งิ น ซื้อบ้าน

โ ด่ ง ดั ง ตั้งแต่อายุ 10-11 ตอนนี้อายุ 16 อยากมีบ้านที่ ก รุ ง เ ท พ ฯ ตอนนี้เก็บ เ งิ น อยู่ เนสตี้ชอบการ แ ต่ ง หน้าตั้งแต่เด็กๆ

ที่บ้านก็ ย า ก จ น ก่อนอายุ 11 ชีวิต พ ลิ ก งานเข้ามา รั ว ๆ ได้ 500 ไ ล ฟ์ ให้เขาไป 3 ชั่วโมง เอา เ งิ น ให้แม่

ต่อมาได้ 10,000 บาท แค่ ถ่ า ย รูปเอง หา เ งิ น ล้ า น สร้างบ้าน ซื้ อ รถให้ครอบครัวได้ และไม่ถึง 2 เดือนได้เห็น เ งิ น ล้ า น

ซึ่ง มั น เ ร็ ว มาก ตัว น า ง เองก็ ตื่ น เ ต้ น มาก เ ป้ า หมายคือ รถ 1 คัน บ้าน 1 หลัง ขั้นต่อไปจะประ ก ว ด ทิ ฟ ฟ า นี่ ม ง ต้องลงแน่

ซึ่งชีวิตตอนนี้มีบ้าน 2 หลัง ซื้อ วั ว ให้พ่อ 30-40 ตัว ซื้อรถให้พ่อ 2 คัน ให้แม่ 1 คัน ดั ง ถึงเมือง น อก

ญี่ ปุ่ น เอาชีวิตไปเขียน ไปเดินแบบที่จีน ไปลาวเดินแบบ ซู เ ป อ ร์ โ ม เ ด ล และยัง เ ปิ ด ตัว แ ฟ น ห นุ่ ม ไปกันถึงพังงา

ครอบครัวได้นั่งคุยกันให้ ค บ กันได้ เขา ทั ก มา จี บ ก่อน ฟี ล เพื่อน อยู่ ม.5 เหมือนกัน แ ฟ น จะเรียนหมอ สุดๆ ศั ล ย ก ร ร ม ด้วย

เขาบอกเดี๋ยวจะ ศั ล ย ก ร ร ม ให้หนู ตอนนี้ก็ทำ ยู ทู ป อยู่เขาก็มา ช่ ว ย ทำด้วย แม่หนูก็ แ บ่ ง ร า ย ได้ให้ เพราะ เ ข า ทำ แ ท นหนูทุกอย่าง

เนสตี้ สไปร์ทซี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *