นาย-ใบเฟิร์น เฉลยสถานะหัวใจ ยืนยันความสัมพันธ์

เป็น คู่ จิ้ น ที่ น่ า รั ก มากๆอีกคู่หนึ่ง สำหรับ ส า ว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” กับ “นาย ณภัทร”

หลังจากได้ เ ล่ น ภาพยนตร์ “Friend Zone ร ะ วั ง..สิ้ น สุ ด ทางเพื่อน” ด้วยกัน

ก็กลายเป็น คู่ จิ้ น หนักมาก และยังมี ล ะ ค ร ช่อง3 ที่เพิ่ง จ บ ไป “สร้อยสะบันงา” ที่ แ ส ด ง ด้วยกัน

พี่ๆ นั ก ข่ า ว จึงได้เข้าไปถามถึง ส ถ า น ะ ความสัมพันธ์ ใบเฟิร์นก็ตอบแบบให้ ลุ้ น ห นั ก

เพราะทาง ฝั่ ง หนูไม่รู้ อ ะ ไ ร ทั้งนั้น ให้ไปถามทางนายเอง ซึ่งเราก็ไม่ได้ เ ตี๊ ย มกันว่า ส ถ า  น ะ เป็นยังไง

แต่ก็ ดี ใ จ คะที่ทุกคน เ ชี ย ร์ เพราะว่า ผ ล งานของเรา มั น สำ เ ร็ จ ไปในอีกขั้น ก็ ดี ใ จ

ส่วนจะ เ ลื่ อ น ขั้นไหม งานนี้ก็ต้องมารอดูคำตอบของ นาย แล้ว ล ะ ค่ ะ ว่าจะมีการ อั พ เ ด ท ยังไง

แต่คำตอบจะยังไง ข อ ให้รอนายมาตอบ ส่วนทางครอบครัวและ แ ฟ น ค ลั บ ให้ไฟเขียวทั้งคู่

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก-นาย ณภัทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *