ฮือฮา น้ำเพชร ใส่ชุดเดียวกับแตงโม ทำพรมแดงร้อนฉ่า

นาง ง า ม สาว น้ำเพชร ฏีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ กับ ลุ ก ส์ สุด แ ซ่ บ แ ห ว ก ลึ ก อวด บั้ น ท้าย

ในงาน ค ม ชั ด ลึ ก อ ว ร์ ด ครั้งที่ 18 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 31 มี.ค.

ซึ่งเป็นชุดที่ แตงโม นิดา เคยใส่ ถ่ า ย แบบมาก่อน ไม่ ห วั่ น กระ แ ส วิ จ า ร ณ์ เพราะเคย โ ด น ด่ า มาทุกรูปแบบ

งานนี้เป็น ธี ม “Begin Again” ก็อยากจะเป็นนางฟ้าให้มากที่สุด พี่อัญให้มา ล อ ง ชุดนี้และ

บอกว่าชุดนี้เป็นความ ท ร ง จำ ของพี่อัญ เพราะ ตั ด ให้แตงโมใส่ ถ่ า ย แ บ บ “ตอน ใ ส่ นึกถึงพี่โมเขาด้วยนะ”

รู้สึกว่า ข ลั ง ตั้งแต่เอาชุดมาแล้ว เพราะเพชรก็เป็นคนนึงออกมาในวันที่พี่แตงโมไม่ได้รับความ ยุ ติ ธ ร ร ม

รับสายไม่ได้ พั ก มีคนโทรมาให้ เ ลิ ก ยุ่ ง เรื่องนี้ แต่วันนี้ เ ซ ฟ มาดีมาก ชุดเป็น ซี ท รู มี ก า ง เ ก ง ใ น แปะหน้าหลัง

ส่วนงานอื่นๆก็ต้องดู ธี ม เพราะเราก็ โ …ป๊ แค่ใน สื่ อ ไม่ใช่ในชีวิตจริง ส่วน ค ดี ได้ เ ค ลี ย ร์ แล้วค่ะ

จริงๆก็เรียกได้หลาย ห ลั ก แต่น้ำใจเขาก็ให้มา ห ลั ก แสน ไม่ได้ ติ ด ใ จ อะไรเข้าใจว่า ตู …ดน่า จั บ (หั ว เ ร า ะ )

น้ำเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *