อั้ม พัชราภา รับห่าง ไฮโซพก เพราะเหตุผลนี้

“อั้ม พัชราภา” เดินทาง ร่ ว ม งาน เ ปิ ด ตั ว “เพอร์พีช ไฟเบอร์ ตัวจริงเรื่อง ดี ท๊ อ ก ซ์ by ปนันชิตา”

ใน ฐ า น ะ พรีเซ็นเตอร์ หลังจาก ร่ ว ม งานแล้ว ได้ให้ สื่ อ ม ว ล ช น สัมภาษณ์ ถามถึงเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้

ว่า พักหลังนี้ไม่เห็นรูปคู่ “พก” ประทานวงศ์ ใน อิ น ส ต า แ ก ร ม เลย “อั้ม” ได้เผยว่า “ไม่ ค่ อ ย ได้เจอกัน

นานแล้วค่ะ นานมาก ซึ่งเขาไปงาน แ ต่ ง ง า น ก็ค่อยข้าง เ สี่ ย ง เพราะคุยกันแล้วว่า ถ้าไปงานที่ เ สี่ ย ง

เจอคน เ ย อ ะ เราต้องแยกกัน กั ก ตั ว 10 วัน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ จ น ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้ เ จ อ กั น ไม่ได้คุยกันเลย

แต่ก็ยังเล่น เ ก ม ส์ ด้วยกันอยู่ค่ะ” ส่วนตัวอั้มชอบอยู่บ้าน เพราะสองปีที่ผ่านมา เ งิ น ห ม ด แล้วถ้าไปออกงาน เ สี่ ย ง

ก็ต้อง ร ะ วั ง ตัวเอง และปกติอั้มจะใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวมาตั้งนานแล้ว อาจจะเป็น โ ค วิ ด มั น ก็เลยทำให้ ห่ า ง

ส่วนเรื่องร้องเพลง เ ลิ ก ร้องแล้ว ส่วนงาน ล ะ ค ร พี่เอขอให้ เ ล่ น ต่อ ให้ เ ล่ น ของพี่เอก่อน

อั้ม พัชราภา-ไฮโซพก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *