เปิดใจ ทนายกฤษณะ อ้างได้ดูคลิปสำคัญ เชื่อคดีพลิก

ส.ส.เต้ หัวหน้า พ ร ร ค ไทยศรีวิไลย์ ได้เปิดตัวทีม ท น า ย ความ และนัก ก ฎ ห ม า ย 2 ชุด

เพื่อติดตาม ค ดี แตงโม โดยมี ท น า ย กฤษณะ อ ดี ต ท น า ย ความแม่ของแตงโม เป็นหัวหน้า ค ณ ะ ทำงาน

และทีม ท น า ย รับเรื่อง ร้ อ ง เรียนของประชาชน ก่อนเริ่ม แ ถ ล ง ข่าว ท น า ย กฤษณะ ได้ โ ช ว์ รูปของ แตงโม นิดา

ที่ พ ก ไว้ในกระเป๋าเสื้อ ต่อหน้า สื่ อ ม ว ล ช น และกล่าวว่า ตอนนี้ไม่ได้เป็น ท น า ย ของแม่แล้ว แต่ได้รับหน้าที่

เป็นทีม ท น า ย ของ พ ร ร ค ไทยศรีวิไลย์เพื่อติดตาม ค ดี แตงโม และตนก็ได้ ห ลั ก ฐ า น ใหม่มา มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ติดต่อ ” บั ง แ จ๊ ค ”

เขาได้เปิด ค ลิ ป กล้องหน้ารถเกี่ยวข้อง ค ดี แตงโม เมื่อตนได้ดูก็ ต ก ใจ และได้ เ ปิ ด ให้กับ DSI เพราะอาจจะเป็นค..ดี ฆ …าต ก ร ..รม

ส่วนผ้าขาวที่หายไปผู้ใหญ่วงการ สี ก า กี จะส่งมาให้ใช้เวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์ เพื่อ ต ร ว จ สอบ ค ลิ ป กล้อง ว ง จ ร ปิ ด หน้ารถและผ้าขาวที่ ห า ย ไป

และประ เ ด็ น ที่แม่บอกว่าไม่รู้ว่าตนไป ยื่ น หนังสือให้ กมธ. เข้ามาตรวจสอบ ค ดี แตงโม ตนก็ น้ อ ย ใจ แต่ก็ได้โทรไป ข อ โ ท ษ แม่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *