โตโน่ ขอลุยต่อทำที่ถนัด หลังเจอดราม่าถล่ม

ถือว่า กำ ลั ง เป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ที่ร้อน แรงอย่างมาก สำหรับหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ที่เตรียม ว่ า ย น้ำ ข้ามโขง

เพื่อระดม ทุ นช่วย เ ห ลื อ โ ร ง พ ย า บ า ล ซึ่งใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ต่าง แ ส ด ง ความเป็น ห่ ว ง

เนื่องจากช่วงนี้มี พ า ยุ เข้าหลายลูก ทั้งน้ำมากและเชี่ยว ปริมาณน้ำฝนเยอะ ห่วงถึงความ อั น ต ร า ย

รวมไปถึงการเป็น ภ า ร ะ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ยังบอกว่ามีวิธีอื่นอีกเยอะ ไม่ว่าจะเปิด ค อ น เ สิ ร์ ต ร ะ ด ม ทุนก็ได้

แม้แต่สาวยุ้ย ญาติเยอะก็ออกมา ฟ า ด ที่ไม่เห็นด้วยเช่นกัน ล่าสุดหนุ่มโตโน่ ได้ออกมา ยื น ยั น ที่

จะเดินหน้าต่อว่า ใคร ถ นั ด แบบ ไหนก็ทำแบบ นั้น แต่ตนถนัด แ บ บ นี้ จะช่วยเท่าที่จะทำได้

และพร้อมกับเผยถึงยอด บ ริ จ า คว่า ตอน นี้ เซอร์ ไพร์ มากกับยอด บ ริ จ า คที่ ท ะ ลุ ล้านแล้ว

ทั้งนี้ได้ทิ้งท้ายว่า เข้าใจดีว่าต้อง โ ด น แล้วตอน นี้ก็กำลัง ดั ง ในทวิตเตอร์ เ ห นื่ อ ย จั ง กับความ ดั ง ของตัวเอง

โตโน่

ว่ า ย น้ำ

ภาคิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *