เผยภาพ แอฟ ทักษอร เดินพรมแดง

สำหรับ น า ง เ อ ก สาว คุณ แม่ ลูก หนึ่ง อย่าง แอฟ ทักษอร ที่ถูกหลายคนต่าง ย กให้เป็น

ตัว แม่ ของ ว ง ก า ร บัน เทิง เพราะไม่ว่าจะทำ อ ะ ไร ก็ดู ส ว ย และ น่ า รั ก อยู่ตลอด

ล่าสุด สาวแอฟ ได้เดินทาง ร่ ว ม ง าน เ ท ศ ก า ล ภาพยนตร์ น า น า ช า ติ

ปู ซาน อิน เตอร์ เน ชั่น แนล ฟิล์ม เฟสติวัล ที่เมืองปูซาน เ ก า ห ลี ใต้

โดยสาวแอฟนั้น ได้ จั ด เ ต็ ม ไม่ว่าจะเป็น ห น้า ผม และ แ ต่ ง ตั ว ในชุด เ ด ร ส ยาว

ที่ ดู ส ว ย ตั้งแต่เดินลงรถ ซึ่งสาวแอฟนั้นได้เดินพรมแดง ร่วมกับ เ ห ล่า นั ก แ ส ด ง ดัง

ทั้ง แต้ว ณฐพร แพนเค้ก และ มาริโอ้ ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้ แต่ละคน นั้น

มี อ อ ร่ าความ ส ว ย และ ห ล่ อ แบบไม่มี ใ ค ร ย อ ม กันเลยทีเดียว

ด า ร า ไทย

แพนเค้ก กับ แอฟ

สาวแอฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *