เผยชีวิตล่าสุด ป้าเขียด นภาพร ป่วยหนัก พูดไม่ได้ แฟนๆแห่ส่งกำลังใจ

เรียกว่าเป็น นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส เจ้าบทบาท ที่อยู่ใน ว ง ก า ร มา 40 กว่าปี สำหรับ ป้าเขียด นภาพร ที่หลายคนต่าง รู้ จั ก เป็นอย่างดี

ซึ่งทางด้านป้าเขียด มักจะ รั บ บ ท เป็น แม่นม แม่บ้าน แม่ค้า คนใช้ใน ล ะ ค ร เรื่องต่างๆ จนได้รับ ฉ า ย า ว่าแม่ นม ประจำ เ อ็ ก แ ซ็ ก ปัจจุบัน ป้าเขียดอายุ 76 ปี

อ า ศั ย อยู่ที่หมู่บ้านพานหินแปด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็น ท า ว น์ โ ฮ ม ที่ด้านหน้าจะเปิด ร้าน ข า ย ข อ ง ชำแบบเล็กๆ และข้างบ้าน ป ลู ก ต้นไม้หลายพันธุ์

รวมทั้ง บ อ น สี ที่กำลังเป็นที่ นิ ย ม โดยป้าเขียดอยู่กับ ส า มี และลูกชาย ทั้งนี้ป้าเขียดเผยว่า ตน ย้ า ย มาอยู่ที่นี่ ประมาณ 10 ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้เจ้าตัว อ า ศั ย อยู่กรุงเทพ เนื่องจากยังรับ ง า น แ ส ด ง อยู่ ตอนแรกก็เช่าอยู่ พอลูกชายได้งาน ป ร ะ จำเป็น ห ลั ก แหล่ง ก็ซื้อบ้านหลังนี้ไว้พ่อแม่

ด้วยความ อ า ยุ มากแล้วมี โ ร ค ป ร ะ จำ ตัว อยู่ๆดีก็ วู บ ไป ตอน นี้ เลยไม่ได้รับ งาน แสดงแล้ว ด้านการ ดำ ร ง ค์ ชี วิ ต ช่วงนี้ ค่อน ข้าง จะลำบาก

ที่ ตอน นี้ ลูกชายวิ่งส่ง อ า ห า ร ก็ เ ฉ ลี่ ย ได้เดือนละ 6 พันกว่า บาท ส่วนตนก็ ข า ย ข อ ง แค่พอกินกันไปวันๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19/02/65 ที่ผ่านมา ป้าเขียด เกิด อ า ก า ร หน้า มืด

แล้ว ล้ ม ต ร ว จ พบ เส้น เ ลื อ ด ส ม อ ง ส่ วนหน้า ตี บ ทำให้ไม่ ส า ม า ร ถ พูดได้ แต่ฟังรู้เรื่อง ทางด้านลูกชายเผยว่า เ งิ น เ ก็ บ ที่แม่ได้จากการ ถ่ า ย ล ะ ค ร หมดแล้ว

มีเพียง ร า ย ไ ด้ จากร้าน ข า ย ข อ ง ลำ บากมาก เพราะไม่ มี เ งิ น ที่จะซื้อ แ พ ม เ พิ ส ให้แม่ ส ง ส า ร แม่พูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ เลยไม่ต้องว่าแม่ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร

ขณะเดียวกันทางด้าน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ มอบ เ งิ น จำนวน 2 หมื่นบาทให้แก่ป้าเขียด และพร้อม ร ะ ด ม ทุนเพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ อย่างเต็มที่

ขอให้ทุกคนช่วยเป็น กำ ลัง ใจ ให้ป้าเขียดด้วย ส่วนป้าเขียดจะ ก ลั บ ม าพูดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ การ รั ก ษ า ต่อเนื่อง ที่ต้องใช้ เ งิ น เป็นค่า รั ก ษ า

ป้าเขียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *