ออย ภรรยา บีม กวี เคลียร์ชัด หลังถูกดราม่ารักลูกแฝดไม่เท่ากัน

สำหรับ อ ดี ต นั ก ร้ อ ง ดัง บีม กวี กับ ภ ร ร ย า สาว ออย อฏิพรณ์ ซึ่งมีลูกชายฝาแฝด อย่างน้องพีร์ กับ น้องธีร์

ที่กำลัง น่ า รั ก น่า เ อ็ น ดู มากทีเดียว แล้ว ต อ น นี้ คุณแม่ออย ก็กำลัง ตั้ง ท้ อ ง ลูกสาวฝาแฝดอีกด้วย

แต่ก็ไม่ ว า ย ก ลั บ ถูก ด ร า ม่ า อย่างหนัก เมื่อคุณแม่ออย โ ด น จั บ ผิ ด ว่า รั ก ลูกไม่เท่ากัน

เ ห มื อ น จะรักพี่ธีร์ ม า ก ก ว่ า น้องพีร์ ล่าสุด ทำเอาพ่อบีมกับแม่ออย ไม่ นิ่ ง น อ น ใจ

รีบออกมา ชี้ แ จ ง ด ร า ม่ า ที่เกิดขึ้นทันที โดยแม่ออยเผยว่า ตนนั้นรู้อยู่ แ ก่ ใ จ ฟ้ารู้ ดินรู้

ใครจะ รั ก ลูกไม่เท่ากัน และตนจะ เ ก ลี ย ด น้องพีร์ทำไม ด้วย นิ สั ย ของน้องพีร์ชอบมาอยู่ ใ ก ล้ๆกับตน

ก็เลยจะ คุ ย ด้วยบ่อย ส่วนที่ไม่เห็นคุยพี่ธีร์ เพราะ เขา ช อ บ นั่ง อยู่ คนเดียว

ไม่ได้มาอยู่กับตน แต่น้องพีร์จะเล่นคนเดียว ได้แค่ แ ป๊ ป เ ดี ย ว ก็จะวิ่ง ม า ห า ตน

ครอบครัวบีม

พ่อ แม่ ลูก

แม่ออย กับลูก แ ฝ ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *