มดดำ​ หลุดปากพูดถึง​ ติ๊นา-อิงฟ้า​ หลัง​ณวัฒน์ออกมาพูด

หลังจาก “ณวัฒน์ อิสรไกลศีล” บอสใหญ่จาก เ ว ที มิส แ ก ร น ด์ ไทยแลนด์ ที่ได้ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด

ถึง “อิงฟ้า วราหะ” กับ ตัวอักษรย่อ ต.น. ที่เป็นคนพา น า ง ง า ม ใน สั ง กั ด ไป เ ที่ ย ว ถึงสิงคโปร์

และบอกอีกว่าถ้าอยากพาอิงฟ้าไป เ ที่ ย ว จริงๆให้บอกกันตรงๆ ว อ น ให้ ต.น. หยุดก่อน

ถ้า ขื น เข้ามาอีกลูกค้า ก ร ะ เ จิ ง ถ้า รั ก กันจริงก็มาคุยกับตนดีๆ ต้องรู้จัก ก า ล เ ท ศ ะ ด้วย

ต่อมา “มดดำ คชาภา” ห ลุ ด พูดใน ร า ย การ แ ฉ และได้ ห ลุ ด พูดถึงตัวย่อ ต.น.ที่ณวัฒน์พูดถึง

และที่พูดถึงก็คือ “ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา” และยังบอกอีกว่าทั้งคู่มี ส ถ า น ะ เป็นเพื่อนกัน

“ต.น. ก็นี่ไง ติ๊นาไง เขาเป็นเพื่อนกัน ที่เป็น ด า ร า นั่นไง Yes or No ในสมัยก่อนอะ ติ๊นาไง

ก็ น า ง เป็นเพื่อนกันไม่ใช่ เ ห ร อ น า ง พักผ่อนกันไกลถึงสิงคโปร์-กรุงเทพฯ ต่างกันยังไงก่อน”

ติ๊นา

อิงฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *