ณิชา เฝ้าข้างเตียงไม่ห่าง หลัง โตโน่ เข้าแอดมิทกะทันหัน

“ณิชา ณัฏฐณิชา” นั ก แ ส ด ง สาว เผยภาพบน อิ น ส ต า แ ก ร ม “nychaa”

ภาพขณะนั่ง ห ลั บ อยู่ข้างเตียงคนไข้เฝ้า อ า ก า ร ป่ ว ย แ ฟ น ห นุ่ ม โตโน่

โดย โตโน่ กำลังนอน ห ลั บ มีสายน้ำเก ลื อ ที่มือขวา ส่วนมือซ้ายกุมศีรษะณิชา

พร้อมข้อความระบุว่า “หายไวๆนะ เข้ารพ.จนได้ ใครก็ได้บอกเขาหน่อย

ให้ชาว โ ซ เ ชี ย  ล ช่วยบอกว่า เขาจะฝึกว่ายน้ำ เล่นคอน เ สิ ร์ ต ออกกำลังกาย

ทำงาน ติดต่อกันหลายวัน เขาควรพักบ้าง สัก 1 วันก็ยังดี การที่เราจะ เ อ า ตัวเรา

ไปทำเพื่อคนอื่นอีกมากมาย สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วย

เพื่อที่จะได้พร้อมในการทำเพื่อคนอื่นต่อ อ ย่ า งเต็มที่จริงๆ นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว

ที่โตโน่คิดว่าตัวเองไหว แต่ร่างกายเขาประ ท้ ว ง ว่าเขาขอพักบ้าง หายไวๆแล้วไปลุยต่อกัน”

หลังจากนั้นมี แ ฟ น ค ลั บ เพื่อน นั ก แ ส ด ง เข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมาก

โตโน่-ณิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *