แป้ง เปิดใจครั้งแรก พี่หมีทำอาชีพอะไร ไม่ได้ตั้งใจปิดหน้าลูกสาว

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาวคุณแม่ลูกหนึ่ง อย่าง แป้ง อรจิรา ได้ออกมาเผยเรื่องราว ส า มี พ่อหมี

ที่หลายคนต่าง ส ง สั ย ว่าเป็นใคร ทำงาน อ ะ ไ ร แล้วทำไมต้อง ปิ ด หน้าด้วย

โดยสาวแป้งเผยว่า เจอกันครั้งแรกที่ บ า ร์ ดวล ช็ อ ต กัน ซึ่ง ข อ ง ข วั ญ ชิ้นแรก ส า มี ซื้อสร้อย ข้ อ มื อ กับ แ ห ว น ให้

ในวันที่ แ ย่ ของตน เพื่อให้ กำ ลัง ใจ และตนนั้นซื้อ เ ข็ ม กลัดกระดุม แต่พอมีลูก แป้ง รู้ สึ ก ว่าตนนั้น กลายเป็นคน ขี้ น้ อ ย ใ จ มาก

เ ว ล า ที่ ส า มี ออกจากบ้านหรือไปสังสรรค์ ก็จะ รู้ สึก ว่าทำไมไม่ให้ เ ว ล า กับลูกบ้าง ส่วน อ า ชี พ ของ ส า มี นั้น คือ

ธุ ร กิ จ เกี่ยวกับ พ ลั ง ง า น และ อ สัง หา ริ ม ท รั พ ย์ และจะทำ บ ริ ษั ท ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

จากนั้นได้ พู ด ถึ ง ลูกสาว น้องเลอา ว่า ตอน นี้ติดแม่มาก และยังให้บรรดาแฟนๆ ช่วย ตั ด สิ น หน่อยว่า

ลูกสาวหน้า เ ห มื อ น ใครมากกว่ากัน แถมยังเผยว่า อีกไม่นานจะ เ ปิ ด หน้า ส า มี ให้ได้เห็นกันแบบเต็มๆ ไม่ได้ตั้งใจปิด แต่รอ เ ว ล า ที่เหมาะสม

แป้ง กับ ส า มี

ลูกสาว

แม่แป้ง กับ พ่อหมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *