นายแบบ ปาล์ม เปรมทัต เหยื่อ Forex-3D เสียชีวิตแล้ว

เรียกว่ายังเป็น ก ร ะ แ ส ที่ร้อนแรง สำหรับกรณี ค ดี แ ช ร์ Forex-3D ที่มีผู้ เ สี ย ห า ย นับ ห มื่ น ราย และยังมีเหล่าคน ดั ง ในวงการ บั น เ ทิ ง ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้ง นั ก แ ส ด ง สาว พิ้งกี้ สาวิกา ที่ ตอน นี้ ไม่ได้รับ ป ร ะ กั น ตั ว อยู่ในเรือน จำ พร้อมคุณแม่ นอกจากนั้น ดีเจแมน และสาว ใบเตย อาร์สยาม

ก็เพิ่งรับท ราบ ข้ อ ก ล่ า ว หาใน ค ดี ดังกล่าว ต่อมา พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม กระทิง ขุนณรงค์ ที่เป็นพ่อทีม และมีลูกทีม 14 คนในนั้น มีบอล กัมมัญญ์ กระปุก พัชรา และโต๋ ศักดิ์สิทธิ์

ล่าสุด ได้ ท ร า บ ข่าวว่า นาย แบบ หนุ่ม ปาล์ม เปรมทัต ที่เคยเป็น ข่ า ว ว่าป่วยเป็น.. …ม ..ะ.. ..เ… …ร็.. ..ง… ก็ โ ด นโกง Forex-3D

ซึ่งพบว่าเป็นลูกทีมของ พ ร ะ เ อ ก ดัง ที่ ลง ทุน ไป 7 หมื่นบาท ที่หวังจะเอา เ งิ นไป รั ก ษ า ตัว แต่ตอน นี้ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว

ทั้งนี้ทางด้านแฟน สาวของ ปาล์ม น า ย แ บ บ ที่ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว เผยว่า ตอน นั้นที่ปาล์มเอา เ งิ น ไปลง ทุน กับ Forex-3D

เพราะต้องการหา เ งิ น มา รั ก ษ า ตัวเอามา จ่ า ย ค่า ยา มี เ งิ น เ ห ลื อ แค่นิดหน่อย ยังเคยบอกว่าให้ไป ท ว ง เ งิ นให้หน่อย

ส่วนคนที่ชวน ล ง ทุ น เป็นรุ่นพี่คนที่เป็น ข่ า ว ก็เป็น เ ห ยื่ อ เหมือนกัน ปาล์มนั้น ล ง ทุ น ไป 7 หมื่น ได้ คื น แค่ครั้งเดียว 4 พันบาท เ งิ นต้นไม่ได้คืน

แต่ไม่ แน่ ใจ ว่า ล ง ทุ น ไปปีไหน เพราะปาล์มไม่ได้บอก อ ะ ไ ร มาก เพราะเคย ถ อ น เ งิ น ครั้งหนึ่งแล้วถอนได้ ก็ไม่ได้สนใจ อ ะ ไ ร

จนกระทั่ง ป่ ว ย เข้า โ ร ง พ ย า บ า ล วันที่ 25/07/62 ก็ให้ไปถอน เ งิ น ออก เพื่อจะมา จ่ า ย ค่า ย า แต่ถอนไม่ได้ ร ะ บ บ ล่ ม ตลอด

ต อ น นั้ นเครียดมาก พอมา ตอน นี้ คดี Forex-3D เริ่มเป็น ป ร ะ เ ด็ น ก็มีแม่ของปาล์มโทรมาถาม และรุ่นพี่ ก็ชวนไป แ จ้ ง ค ว า ม แต่ตนยัง คิ ด อยู่ว่าจะไปไหม

โพสต์ปาล์ม

หนุ่มปาล์ม

Forex-3D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *