คริส หอวัง ประกาศโสด เลิกหนุ่มนอกวงการ

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว คริส หอวัง ที่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้เจอหน้ามา พั ก ใ ห ญ่

ล่าสุดทางด้านสาว คริส หอวัง ได้ไปร่วมเดิน พ ร ม แ ด ง งาน ซุ ป ต า ร์ 2550 ที่ สยาม พา รา กอน

จึงมี โ อ ก า ส ถามถึงเรื่อง หั ว ใ จ ของสาวคริส กับหนุ่มนอก ว ง ก า ร เรียกว่าเจอ คำ ต อ บ

ไปทำเอาหลายคนต่าง ช็ อ ก และ ต ก ใ จ ไปตามๆกัน โดยสาวคริส เผยว่า เ ว ล า เปลี่ยนไป

ทุกอย่างก็ เ ป ลี่ ย น ตาม ไม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม แล้ว มันเป็นการ ตั ด สิ น ใ จ ร่วมกันทั้งคู่

เราจบกันด้วยดี พอมาถึง จุ ด นึ ง ที่นั่งคุยกันว่าควร ห ยุ ด ก่อน จะได้เป็น มิ ต ร ภ า พ ที่ดีต่อกัน

ซึ่งเพิ่ง เ ลิ ก กั น ได้แค่ 2 เดือน แต่ยัง เ ชื่ อ ใน ความ รัก เพราะทุกครั้งที่มีค ว า ม รั ก

ก็มีความ สุ ข ตลอด ถือว่าเป็น บ ท เ รี ย น ที่ทำให้เรียน รู้ อ ะ ไ ร ใหม่และ แ ข็ ง แ ก ร่ ง ขึ้น

นัก แสดงสาว

สาวคริส

คริส หอวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *