ลูกค้า​กองสลากพลัส​ มีดวงรับทรัพย์48ล้าน

ร า ง วัล แ ต ก​ 48​ล้าน บ า ท​ มี โ ช ค รับ ท รั พ ย์​ 48ล้าน บ า ท​ หลังออก ร า ง วัล ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล​

ง ว ด ประจำวันที่​ 16​ กันยายน​ 2565​ สำหรับ ร า ง วัลที่​ 1​ เ งิ น ร า ง วั ล​ 6ล้าน บ า ท​

ได้แก่​ หมายเลข​ 943703 ร า ง วั ล เลขหน้า​ 3ตัว​ ง ว ด นี้ออกเลข​ 971 และ​ 540

 

ร า ง วั ล ​เลขท้าย​ 3​ตัว​ ออกเลข​ 631และ​ 432​ ขณะที่ ร า ง วั ล เลขท้าย​ 2ตัว​ ได้แก่​ 75​

ในส่วนของกอง ส ล า ก พลัส​ มีลูกค้าผู้ โ ช ค ดี ที่ ซื้ อ ล อ ต เตอรี่ อ อ น ไ ล น์

กับกอง ส ล า ก พลัส​ 2​ท่าน​ ด ว ง ดีเป็น เ ศ ร ษ ฐี​ ถูก ร า ง วั ล ที่​ 1​ คนละ​ 4ใบ​

ได้รับ เ งิ น ร า ง วั ล​ คนละ​ 24ล้าน​ รวมแล้ว 48ล้าน บ า ท

ผู้ โ ช ค ดี ง ว ด นี้​ เป็นชาว​ อ.พาน​ จ.เชียงราย​ และคุณตั้ม​ อยู่ย่านรามคำแหงฯ​ กรุงเทพฯ

กอง ส ล า ก พลัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *