ส่อง กระปุก พัชรา แฟนสาว กระทิง ขุนณรงค์

เรียกว่ากำลังเป็น พ ร ะ เ อ ก หนุ่มสุดฮอต อย่าง กระทิง ขุนณรงค์

ที่กำลังผลงาน ล ะ ค ร ทางช่อง3 อยู่หลายเรื่อง แต่สาวๆที่ แ อ บ ป ลื้ ม

อยู่นั้นก็ต้อง อ ก หั ก ไปตามๆกัน เนื่องจากหนุ่มกระทิงนั้น มี ห ว า น ใ จแล้วนั่นคือ

สาวกระปุก พัชรา ด า ร า และ นาง แบบ สาว ที่กำลัง โ ด่ ง ดั ง มีผลงานทั้ง ล ะ ค ร

และ ซี รี ย์ มากมาย เช่น ต้นหน ชลที คุณแม่มาเฟีย F4 Thailand

ส่วนเรื่อง ค ว า ม รั ก นั้น สาวกระปุก ได้ ค บ ห า กับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม กระทิงมา น า น กว่า 6 ปี แล้ว

ซึ่งทั้งคู่ เ ปิ ด ตัว คบกันอย่าง ชั ด เ จ น และมักจะเผยภาพส วี ท หวานๆออกมาให้บรรดา แ ฟ น ค ลับ

ได้ ติ ด ต า มอยู่บ่อยครั้งถือว่าเป็นอีกคู่ที่ น่ า รั ก คอย ซั พ พอ ร์ ต กันอยู่ตลอด เ ว ล า

สาวกระปุก

กระปุก พัชรา

กระทิง กับ กระปุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *