กระทิง ขุนณรงค์ ถูกแฉเป็นพ่อทีม Forex 3d

อยู่ๆก็ เกิด ก ร ะ แส ร้อน ร ะ อุ ทีเดียว เมื่อทางด้านเพจ รวบ รวม โ ด น โ ก ง Forex 3d ออกมาเผยว่า พ ร ะ เ อ ก ดังช่อง 3 เป็นพ่อทีม Forex 3d

ที่มีลูกทีมเกือบ 60 คน แถมยังชวนคนร่วมช่อง ล ง ทุ น เยอะมาก และมี ด า ว น์ ไ ล น์ เยอะเช่นกัน จึงทำเอาหลายคนต่างอยากรู้ว่าเป็นใครกันแน่

และด้านเพจ ได้มีการ ติ ด ต่ อ ให้หนุ่ม กรรชัย เชิญมา ราย การโหน กระ แส แต่ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มไม่สะดวกมา

ล่าสุดทางด้านเพจดังกล่าว ได้ออกมา เ ปิ ด เ ผ ย แล้วว่า พ ร ะ เ อ ก ดังกล่าว คือ หนุ่มกระทิง ขุนณรงค์ พร้อมกับเผยข้อมูล ว่า

กระทิงนั้นมีลูกทีม 2 ขั้น ประมาณ 60 คน และทางด้านเพจมี ข้ อ มู ล รายชื่อทั้งหมด 6 หมื่น ถ้าเอาลงทั้งหมด คนไทยก็อาจไม่ได้ดู ล ะ ค ร 2-3 ปี เลย

และกลุ่มผู้ เ สี ย ห า ย ไปยื่นเรื่องเป็นผู้ เ สี ยห า ย กับ DSI แต่มี อาย วราไพรินทร์ ด า ร า เพียงคนเดียว ที่จะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ในคดี Forex-3D

และถ้ามีดาราคนอื่นๆช่วยกัน เรียก ร้อง ค ดี ดังกล่าว คงไม่การ โ ย ก เ งิ น ออกนอกประเทศ สิ่งที่อยากบอก ไม่ต้อง ส ง ส า ร ผู้ เ สี ย ห า ย

โ ด น โ ก ง ก็ต้อง รั บ ผิ ด ช อ บ ตัวเอง แต่ เ ว ล า ผู้ เ สี ย ห า ย เอาคืน พวก ด า ร า ก็อย่าปกป้องแล้วกัน

อีกอย่าง กระทิง กับ บอล กัมมัญญ์ พ ร ะ เ อ ก ช่อง 3 อีกคน รวมไปถึงกระปุก พัชรา ที่ทางช่อง3 และ GMM ต้อง ชี้ แ จ ง ชั ด เ จ น ว่า จะ ไ ล่ อ อ ก จากช่องทันที

โพสต์จากเพจ

กระทิง

ข้อ มูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *