แป้ง อรจิรา ชี้แจงแล้วเกิดอะไรขึ้นในร้านอาหารหรู

ออกมา โ พ ส ต์ ชี้ แ จ ง แล้ว สำหรับ “แป้ง อรจิรา” ที่กำลังเป็นประ เ ด็ น บนโลก โ ซ เ ชี ย ล ตอนนี้ หลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง

ได้ออกมา เ ล่ า เ ห ตุ การณ์ไปรับประทานอาหารที่ โ ร ง แ ร ม ห รู แต่ ถู ก ด า ร า ดั ง ชื่อเล่น ป. ชื่อจริง อ. ทำอาหารกระ เ ด็ น ใส่ชุด

ซึ่งทาง ด า ร า คน ดั ง กล่าวได้ ข อ โ ท ษ แล้ว แต่ เ จ้ า ตัวไม่ได้ตอบกลับ ทำให้ ด า ร า ท่านนั้นพูดออกมาว่า ไม่มี ม า ร ย า ท

สุดท้ายกลายเป็น ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ล่าสุด “แป้ง อรจิรา” ยอมรับเป็นบุคคลใน ข่ า ว พร้อมออกมา โ พ ส ต์ ร่ า ย ยาว ชี้ แ จ ง ว่า

“แป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายเรื่องที่ เ กิ ด ขึ้นเมื่อวันที่ 1 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาที่ โ ร ง แ ร ม แห่งนึง

ซึ่งได้ก่อให้ เ กิ ด ความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายและตัวแป้งเอง แป้งขอ อ นุ ญ า ต อธิบายเรื่องที่ เ กิ ด ขึ้นในมุมของแป้ง น ะ ค ะ

ในขณะที่ตักอาหารอยู่ แป้งได้ทำอาหาร ต ก ถูกอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ และเนื่องจากตอนนั้นสถานที่คือที่ โ ร ง แ ร ม

ซึ่งแขกส่วนมากไม่ใช่คนไทย แป้งเลย ข อ โ ท ษ ไปเป็นภาษาอังกฤษตามสัญ ช า ต ญ า ณ และเข้าใจไปว่าอีกฝ่าย

(ซึ่งในขณะนั้นสวมหน้ากากอนามัยอยู่) อาจไม่ได้เป็นคนไทย โดยหลังจากที่แป้งได้ ข อ โ ท ษ ไป

แป้งสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการ ข อ โ ท ษ ของแป้ง ซึ่งตอนนั้นแป้งยอมรับว่า ต ก ใ จ กับท่าทีที่อีกฝ่ายได้แสดงออกมา

จึงได้ เ ล่ า เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของแป้งฟัง โดยขณะที่ เ ล่ า ให้เพื่อนฟังนั้น แป้งยอมรับว่าแป้งได้พูดคำว่า

“no manners” กับเพื่อนออกไปจริง ๆ โดยในส่วนนี้แป้งยอมรับผิดที่ ด่ ว น ตัด สิ น และควรทำความเข้าใจท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก่อน

ซึ่งแป้งต้อง ข อ โ ท ษ ในส่วนนี้อีกครั้งค่ะ และแป้งเองจะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง การกระทำของตัวเองให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ แป้ง อรจิรา 14 กันยายน 256

แป้ง อรจิรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *