เอ ศุภชัย ลั่นเลิกปั้นเด็ก เผยสาเหตุสุดช้ำ

อยู่ๆเกิดเป็น ก ร ะ แ ส ที่ฮือฮาอย่างมาก เมื่อนัก ปั้ น มื อ ท อ ง ของไทย ที่อยู่ เ บื้อ ง ห ลั ง ความสำเร็จของเหล่าบรรดาซุปตาร์

อย่าง เอ ศุภชัย ที่ได้ออกมาเผยว่า จากนี้ ตนจะไม่ ปั้ น ด า ร า แล้ว ขอไปใช้ชีวิตให้มีความสุข เนื่องจากอยู่ตรงมา 25 ปี

บางที จิ ตใ จ ตนก็ไม่ทนต่อความ เ จ็ บ ช้ำ บางเรื่องได้ อยากไปใช้ เ งิ น ที่หามา ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคม แต่ถ้าใครมี ปั ญ ห า

ก็สามารถมาหาได้เลย พร้อม ช่ ว ย เ ห ลื อ ถ้าช่วยได้ ต่อมาเล่าถึงเรื่อง อ ดี ต ว่า ปั้น ด า ร า คนหนึ่งหมดไปมากสุด 7 ล้ า น ก็มี เพราะบางคนต้องทำ จ มู ก 5-10 รอบ

และมีคนหนึ่งที่ถูก ตี ห น้ า มา เพราะไป แ ย่ ง แฟนเขา ก็เอามา รั ก ษ า เหมือน เ ซ็ น ต์ สัญญากันวันนี้ คืนนั้นพอรู้ว่าจะมาเป็นเด็นใน สั ง กั ด ตน

ก็ จ้ า ง คนไป ทุ บ หน้าเลย จะได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กปั้นตน แต่ในเมื่อ เ ซ็ น ต์ สั ญ ญ า ไปแล้ว ก็ต้อง รั บ ผิ ด ช อ บ ก็มีบางคนที่ต้องทำหน้า

แต่ไม่อยากทำ ก็ปล่อย เ ว ล า ให้เขาไปทำ อ ะ ไ ร ที่มีความสุขก่อน พอพร้อมก็มา เรียก ห ม อ มา ก็มีบางคน จ่ า ย ค่าทำฟันที 4 ล้าน

หรือ เ ว ล า ไป เ ก า ห ลี ก็ต้องเช่าอพาร์ตเม้นต์ แบบ แ ย ก ชายหญิง ตนนอนห้องโถง และทำกับข้าวเอง ถึงแม้ เ งิ น มีไม่เยอะ แต่ใจมันเต็มที่ก็เลยไปให้สุด

ซึ่งก็มีบางคนที่พอทำ เ ส ร็ จ 6 เดือนก็ไปเลย ยังไม่ ทั น ที่จะ ถ อ น ทุ น คืน ก็คงอยู่กับตนแล้ว มายด์เซ็ตไม่ตรงกัน และมีมายด์เซ็ตที่อื่นตรงมากกว่า ก็ต้องยอม

นักปั้นมือทอง

จากรายการ

เอ ศุภชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *