เปิดคำพูดอดีตสามี พิ้งกี้ ฟังแล้วอึ้ง

จากเรื่องราว ส ะ เ ทื อ น วงการ เมื่อ น า ง เ อ ก สาวพิ้งกี้ สาวิกา พร้อมด้วยคุณแม่

ถูกเจ้าหน้าที่ อั ย ก า ร ค ดี พิเศษ 4 ยื่น ฟ้ อ ง ใน ค ดี แชร์ Forex

โดยด้าน ศ า ล ไม่อนุญาตให้ประกันตัว จึง โ ด น คุมตัวเข้า เ รื อ น จำ ทันที

ล่าสุดใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้มีการแชร์ บท สั ม ภ า ษ ณ์ ของไ ฮ โ ซ เพชร

อดีต ส า มี ของสาวพิ้งกี้ หลังจากที่ทั้งคู่ ตั ด สิ น ใ จ แยกทางกัน ที่ว่า

สงสารน้อง เพราะตนมองว่า น้องจะไม่ เ ห ลื อ อ ะ ไ ร เลย คนรอบตัวเอาไปหมด

แล้วตนไม่สามารถที่จะช่วย อ ะ ไ ร ได้ แต่ เ ว ล า ที่ ตนจะ ร ะ ลึ ก ถึงผู้หญิงคนนี้

คงมีแต่ความ เ ป็ น ห่ ว ง ถ้าดำเนินชีวิต แ บ บ นี้ มันจะไป เ ห ลื อ อ ะ ไ ร

งานนี้เหล่า ช า ว เ น็ ตต่างพากันเข้าไป ค อ ม เ ม้ น ต์ กันอย่างมากมาย ทั้งว่า ชีวิตจริงยิ่งกว่า ล ะ ค ร

คำพูด อดีต ส า มี

ไฮโซเพชร กับ พิ้งกี้

สาวพิ้งกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *