ยอด​ ตลกชื่อดัง​ เสียชีวิตแล้ว

“ยอด นครนายก” หรือ “นายสมัคร ผลประ เ ส ริ ฐ” อายุ 73 ปี ต ล ก ชื่อ ดั ง ชาวไทย

ที่เอกลักษณ์ประจำตัวคือหัวล้านได้จากไปแล้วอย่างสงบ หลังจากที่ ป่ ว ย มานาน

และอาการ ท รุ ด ห นั ก เดินไม่ได้ พูดตอบ โ ต้ ไม่ได้ และไม่ยอมกินข้าว กินน้ำ

ยอดพยายาม ก ลั้ น หายใจ โดยญาติมาพบและช่วยได้ทัน ภายหลังญาติได้ออกมาระบุว่า

ไม่ได้ ก ลั้ น หายใจ โดย “บิณฑ์และเอกพัน บรรลือฤทธิ์” ทั้งมูลนิธิร่วม ก ตั ญ ญู ได้เข้าเยี่ยมและดูแล

ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มูลนิธิร่วม ก ตั ญ ญู ได้ แ จ้ ง ว่า ยอด นครนายก เ สี ย ชีวิตแล้ว

ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก เมื่อเวลา 13.10 น. วันนี้

โดยล่าสุดเมื่อไม่กี่วันน้องสาวได้เผยภาพพี่ชาย ป่ ว ย ท รุ ด หนักที่บ้าน จ.นครนายก

โดยน้องสาวคอย ดู แ ล วันที่ 21 ส.ค.65 ก่อนได้รับ แ จ้ ง ข่ า ว ต ล ก ดั ง เ สี ย ชีวิต เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65

ยอด นครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *