ใบเตย พาลูกหนีเที่ยวต่างประเทศ หลังแจงปม คดีแชร์ Forex

จากก่อนหน้าที่ทางด้าน ดี เ จ แมน กับ ภ ร ร ย า สาว ใบเตย อาร์สยาม

ที่มีชื่อ เ อี่ ย ว กับเรื่อง ค ดี แ ช ร์ Forex เรียกว่ากำลังเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อน

ที่หลายคนต่าง ส น ใ จ เป็นอย่างมาก ต่อมาทั้งคู่ได้ออกมา แ จ ง ถึง

เรื่องราวดังกล่าวผ่านทาง อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดทางด้าน นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่ง สาว ใบเตย อาร์สยาม ได้พาลูกสาว น้องเวทมนต์

บิน ลั ด ฟ้าไปเที่ยว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เพื่อเป็นการ พั ก ผ่ อ น โดยทางด้าน ส า มี ดี เ จ แมน

ไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากติดงาน ซึ่งทางด้านสาวใบเตยได้เผยภาพของตนเองกับลูกสาวผ่านทาง

โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว ทำเอาบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้าไป แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม

ใบเตย กับ ส า มี

ใบเตยกับลูกสาว

สาวใบเตย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *