บอล เผยหน้านักร้องใหม่ร้องแทน โชค

เมื่อทั้ง 2 ฝ่าย มาออก ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส เ ค ลี ย ร์ ใจกัน สำหรับ “บอล เชิญยิ้ม”

กับ “โชค รถแห่” โดยมี บอล เชิญยิ้ม , ดอน พชรกร ผู้ จั ด การบอล และ โชค โชค ม ง ค ล

หรือ โชค รถแห่ พร้อม นัส ภ ร ร ย า และผู้ จั ด การ มา ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส ของ หนุ่ม

เรื่องรับงานคู่กัน 50 งาน ก่อนเกิด ป ม แ ต ก คอประกาศไม่รับงานคู่ และได้มา เ ปิ ด ใจกัน

ใน ร า ย การ โ ห น กระ แ ส ซึ่งทั้งคู่บอกทำงานร่วมกันได้ ส่วน ภ ร ร ย า โชคโดนกระ แ ส โ ซ เ ชี ย ล

#มี เ มี ย เมื่อพร้อม โชคจึงบอก ถ้าไม่พร้อมก็คงไม่มี ส่วนนัท พร้อมรับคำ วิ พ า ก ษ์ อยู่แล้ว

และล่าสุด มีงานที่โชคจะต้องขึ้นร้องคู่กับบอล แต่โชคไม่มา ทำให้บอลต้องหาคนขึ้น ร้ อ ง แทน

คือเอา คิง ก่อนบ่าย ขึ้นเวทีร้องคู่แทน งานนี้ แ ฟ นๆขอจับมือ ก รี๊ ด ลั่ น กันเลยทีเดียว

และ บ ร ร ย า ก า ศ เป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งนักร้องนักดนตรีและ แ ฟ นๆที่มางาน

บอล เชิญยิ้ม-คิง ก่อนบ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *