สามี ไอซ์ รวยระดับอภิมหาเศรษฐี

ยังคงเป็นประ เ ด็ น ร้อน แ ร ง สำหรับ ส า ว “ไอซ์ อภิษฎา” หลังจากประกาศตั้ง ท้ อ ง ได้ 3 เดือน

กับ ส า มี นัก ธุ ร กิ จ ชาวฝรั่งเศส และต่อมาได้มีสาว ป ริ ศ น า ตาม ป่ ว น ใน ไ อ จี ไม่หยุด ออกมา แ ฉ

ส า ว ไอซ์เรื่องมี ส า มี คนเดียวกัน เมื่อสืบแล้วกลับรู้ว่า ไ อ จี นี้เปิดมาเพื่อ แ ฉ แ ฟ น ของส าวไอซ์

ทำให้หลายคนอยากรู้ว่า ส า มี นัก ธุ ร กิ จ ชาวฝรั่งเศสของ ส า ว “ไอซ์ อภิษฎา” คือใครกันแน่

ล่าสุด รายการ แ ฉ ดีเจดาด้าได้ สื บ เรื่องของ แ ฟ น ไอซ์ จนทราบว่าหากใช่ ต ร ะ กู ล นี้จริงๆ

จะ ร ว ย ระดับท็อป 5 ของฝรั่งเศส ผู้ชายคนนี้ถ้าซื้องานศิลปะซื้อชิ้นหนึ่ง 500-600 ล้าน บ า ท

เขาว่ากัน โดยอ่านคอม เ ม น ต์ มา แต่ถ้าเป็นคนใน ต ร ะ กู ล นี้จริงๆ เป็น ต ร ะ กู ล ใหญ่ในฝรั่งเศส

“ฉันไม่ได้รู้จัก ฉันอ่านมา ซึ่งถ้าใช่จริงๆก็คือ ร ว ย ท็อป 5 ของฝรั่งเศส เป็นระดับอ ภิ ม หาเ ศ ร ษ ฐี

แต่ไม่เคยเจอ แต่เขานามสกุลขึ้นต้นว่าด้วยตัว G อ่ะ แต่ ต ร ะ กู ล นี้คือ ดั ง มากในฝรั่งเศส”

ไอซ์ อภิษฎา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *