พี่หมี ลั่น ให้แพนเค้กใจเย็นๆ หลังขอใช้สิทธิ์ภรรยา

สำหรับ น า ง เ อ ก สาวแพนเค้ก พา พี่หมี มาร่วม พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย ก า ร แ ฉ ที่ว่า 11 ปี พี่หมีเคยขอ แ ต่ ง ง า น กี่ครั้ง และด้านพี่หมีเผยว่า ก็มี พู ด คุ ย กันมา แต่ไม่ลงตัว

พอจะลงตัวก็ต้องเข้า โ ร ง พ ย า บ า ล กันหมด เลยต้อง เ ลื่ อ น ออกไป แต่กับแพนเค้กแล้วอย่างไงก็ได้ แต่ตนเองที่ไม่ยอมเอ่ยสักที พอ รู้ สึ ก ว่าใช้ ชี วิ ต เต็มที่แล้ว ก็เอาเลย

และส่วนตัวตนนั้นเป็นคนที่รัก อิ ส ร ะ พอมีวันหนึ่งที่ รู้ สึ ก ว่าอยากจะหยุดกับผู้หญิงคนนี้ ช่วงที่ตนอยากจะ แ ต่ ง ง า น กับแพนเค้ก เป็นช่วงก่อนที่แพนเค้กจะเป็น โ …ค… …วิ ..ด

และที่ ท ร ม า น ที่สุด คือตอนที่รู้ว่าเขาเป็น ห นั ก ลงปอด เหมือน ใ จ ส ล า ย ทำได้แค่มองไกลๆผ่านกระจก จากนั้นได้ถามถึงคำว่าแฟนกับ ภ ร ร ย า ต่างกันไหม

ทางด้านพี่หมีตอบทันที ว่า ต่างกันเยอะ เราแต่งวันที่ 10 วันที่ 9 ยังอย่างงี้ พอวันที่ 11 มิ ย ต้องรีบบอกว่าแพน ใ จ เ ย็ นๆ ตน ต ก ใ จ นะ เพราะเมื่อก่อน เ ว ล า ทำงาน

ไม่ได้กินข้าวก็ปกติ จะหา อ ะ ไ ร ให้กิน พอหลังจากแต่ง ก ลั บ บ้ า น 3-4 ทุ่ม เขารอกินข้าว ก็เลย ต ก ใ จ บอกให้เป็นแบบเดิมดีกว่า ซึ่งทางด้านแพนเค้ก เผยว่าก็ต้องดูใส่ใจนิดนึง

ก็จะมี เ ว ล า ที่ไม่ เ ข้ า ใ จกัน แล้วพี่หมีจะ อ า ร ม ณ์ ร้อนเล็กน้อย เลยบอกขอใช้ สิ ท ธิ์ ภ ร ร ย า ช่วยฟังหน่อย ด้านพี่หมีเผยว่า เจอคำนี้ ตนก็อึ้งนะ แต่ก็ใช้ได้นะ เพราะพี่หมีหยุดฟัง

หลังจากนั้นได้ถามถึงเรื่อง อ ภิ ม ห า เ ศ ร ษฐี อสังหาฯ โดยพี่หมีว่า ก็ไม่ได้ขนาดนั้น ใช้ชีวิตปกติ แต่ ต อ น นี้ พ่อกับแม่ เ ลื อ ก ที่จะย้ายจากแถว ท อ ง ห ล่ อ ไปอยู่ใกล้กับลูก ส ะ ใ ภ้ แล้ว

พี่หมี แพนเค้ก

แพน กับ ส า มี

แพนเค้ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *