แม่น้ำหนึ่ง อวดซื้อทอง เงินสด27 ล้าน

สำหรับ เ จ้ า แ ม่ ใ บ้ ห ว ย ชื่อดัง อย่าง แม่น้ำหนึ่ง ที่มักจะออกมาเผย

เ ล ข เ ด็ ด ที่เข้าไปหลายงวดด้วยกัน จนแฟนๆที่ ติ ด ต า ม ต่างมี โ ช ค ร่วมไปด้วย

และ ตอ น นี้ เจ้าตัวก็มี รั ก ครั้งใหม่ ที่ หั ว ใ จ เป็นสีชมพู กับ แ ฟ น ห นุ่ ม ฟิมล์

เรียกว่า ห ว า น จน น้ำ ต า ล ขึ้นเลย ล่าสุดทางด้านแม่น้ำหนึ่ง ได้ออกมา

โ ช ว์ ส เ ต๊ ป การ เ ต้ น ที่มีความ เ ซ็ ก ซี่ เอว พ ริ้ ว สุดๆ อีกทั้งยังได้ เ ปิ ด เ ผ ย ภาพ

ความปัง ผ่านทาง โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว ซึ่งเป็นภาพทั้ง ท อ ง คำ แท่ง และ ท อ ง คำ รูปพรรณ

แบบชุดใหญ่ ที่ระบุว่า ครั้งหนึ่งใน ชี วิ ต ซื้อทอง 900 บาท ด้วย เ งิ น ส ด 27 ล้าน

งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างพากันเข้ามา ชื่ น ช ม ในความ เ ก่ ง ของเธอเป็นจำนวนมาก

โพสต์ ติ๊ ก ต๊ อ ก

โ ช ว์ เต้น

น้ำหนึ่ง กับ แ ฟ น ห นุ่ ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *