พี่หมี อึ้งหนัก หลังแพนเค้กใช้สิทธิ์ภรรยา ลั่นบอกใจเย็น

สำหรับ คู่ ส า มี ภ ร ร ย า ของ ส า ร วั ต หมี กับ สาวแพนเค้ก เขมนิจ ที่ออกมาเผยถึงเรื่องระหว่าง แ ฟ น กับ ภ ร ร ย า ต่างกันแค่ไหน

ทางด้านพี่หมี รีบ ต อ บ ทันทีว่า ต่างเยอะมาก เพราะพอหลังจากวัน แ ต่ ง ปุป ต้องบอกให้แพนใจเย็นๆ ต ก ใ จ นะ

ก็แบบเมื่อก่อนเราทำงาน ไม่ได้กินข้าวก็เป็นเรื่อง ป ก ติ ก็จะหา อ ะ ไ ร มาให้ทาน พอ ต อ น นี้ ตน ก ลั บ บ้ า น 3-4 ทุ่ม

แพนเค้กรอตนกินข้าว ก็ ต ก ใ จ ว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้น เลยบอกให้เป็น เ ห มื อ น เ ดิ ม ดีกว่า ส่วนแพนเค้กก็เผยว่า จะได้ดูใส่ใจนิดนึง

แต่ก็มีบางช่วงที่ เ ว ล า มี อ ะ ไ ร ไม่เข้าใจกัน พี่หมีก็จะเป็นคน อ า ร ม ณ์ ร้อนเล็กน้อย ก็เลยบอกขอใช้ สิ ท ธิ์ หลัง แ ต่ ง ง า น ช่วยฟังนิดนึง

แต่ก็ใช้ได้นะ เพราะพี่หมีหยุดฟัง และทางพี่หมีก็เผยว่า ตน ต ก ใ จ กับคำนี้นะ มันอึ้ ง เลย แพนเป็นคนดุ ต่อจากนี้ได้เผยถึงเรื่อง เ รื อ น ห อ แ ต่ ง ง า น

ที่กำลัง รี โ น เ ว ต ใหม่ และครอบครัวพี่หมีก็ ย้ า ย มาแถวนั้นด้วย ไม่ได้บังคับ พ่อกับแม่พี่หมี เ ลื อ ก ที่จะมาอยู่ใกล้ลูก ส ะ ใ ภ้

ทั้งนี้ได้ถามถึงเรื่อง ส า มี แพนเค้กเป็น อ ภิ ม ห า เ ศ ร ษ ฐี อสังหาฯ ว่า รู้ สึ ก ยังไง ด้านพี่หมีจึงตอบว่า ก็ไม่ได้ขนาดนั้น ใช้ ชี วิ ต แบบปกติ

แพนเค้ก กับ พี่หมี

แพนเค้ก

สวีทหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *