โตโน่ พูดความจริงบางอย่าง ใส่สูทดำไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิด

“หนุ่ม ก ร ร ชั ย” เล่าถึง โ ม เ ม น ต์ ขณะไปร่วมพิธี อ า ลั ย “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)”

เ ล่ า ในรายการเที่ยงวันทัน เ ห ตุ ก า ร ณ์ ว่า ตอนแรกไม่เห็น “โตโน่” แต่ไป ส ะ ดุ ด ผู้ชายใส่เสื้อดำ

เห็นด้านข้างว่าทำไมมองแต่รูปแตงโม จึงไปคุยกับ อ.ธ ง ชั ย ไปคุยกับ คุ ณ แม่

แต่ผู้ชายคนนี้ก็นั่งมองรูปแตงโม น า น มากเกือบ 10 น า ที ได้ จึง ช ะ โ งก หน้าไปดู

เลยเดินเข้าไป ทั ก ท า ย และ ก อ ด ผม และพูดบางสิ่งออกมา ขอไม่ เ อ่ ย เขาพูดตอน ก อด ผม

แล้วก็เดิน ร้ อ ง ไ ห้ ไปนั่ง ร้ อ ง ไ ห้ จ น “คุณปุ๊ อัญชลี” ต้องเข้าไป ป ล อ บ

และยังบอกอีกว่า เสื้อสีดำที่ใส่ไปงานตอนแรกมี ข่ า ว ว่าเป็นเสื้อและสร้อยที่แตงโม ซื้ อ ให้

แต่จริงๆแล้ว ไ ม่ ใ ช่ โตโน่เป็นคน ซื้ อ เอง ทั้งเสื้อและสร้อย แต่ที่ใส่ไปก็เป็นการ ไ ว้ อ า ลั ย

ได้ คุ ย กับ อ.ธงชัยและโบ ทีเค ธีมงานแตงโมชอบสีโอลด์โรส สีขาว แต่ใส่สี อ ะ ไ ร ไปก็ไม่ ผิ ด

ภาพของ ก ร ร ชั ย

ภาพของ โตโน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *