แอฟ เจอคำทำนาย หมอช้าง ถึงกับสะดุ้ง

คุ ณ แม่ลูกหนึ่ง ซิ ง เ กิ ล มัมที่ ส ต ร อ ง ผ่าน อุ ป ส ร ร ค ชีวิตมาได้ด้วยความ แ ข็ ง แ ก ร่ ง สำหรับ แอฟ ทักษอร

กับ ส ถ า น ะ โ ส ด ที่ แ ฮ ป ปี้ กับชีวิตการเลี้ยงลูกสาว “น้องปีใหม่” และการทำ ง า น ที่ ท้ า ท า ย ในแต่ละวัน

ล่าสุด ส า ว แอฟเลื่อนฟีด ไ อ จี ไปเจอคำ ทำ น า ย ของ “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” ของคนที่เกิดวันจันทร์

จะมีลักษณะ นิ สั ย เป็นคนที่ “เ สี ย ส ล ะ ได้มากกว่าใคร เรื่องของตัวเองมักมาทีหลัง ให้ความสำคัญกับ

คนรอบตัวเป็นอันดับแรก พร้อมให้ความ ช่ ว ย เหลืออย่างเต็มที่ แต่บางทีคนกลับมองไม่ เ ห็ น ความดี”

ทำให้ ส า ว แอฟอ่านแล้วแอบมี ส ะ ดุ้ ง เพราะ มั น ตรงตัวเองมากๆ จึงคอม เ ม น ต์ ตอบกลับโพสต์นั้นไปว่า

“เ จ็ บ ป ว ด โ ด น ใจมาก ค่ ะ” และนอกจาก ส า ว แอฟ ก็ยังมีชาว เ น็ ต แ ฟ น ค ลั บ ที่ เ กิ ด วันจันทร์ได้เข้ามา

คอม เ ม น ต์ กันแบบรัวๆ อ า ทิ “สุดๆๆ โ ด น ใจมากคะ #ทีมคนวันจันทร์” , “รั ก ษ า ความดีค่ะ เป็นตัวเราค่ะ” ,

“กระ ซิ กๆ แต่ทุกอย่างมาจาก ใ จ น ะ ค ะ ทำแล้วมีความสุขค่ะ” , “โ ด น ใจสุด ค รั บ” , “เป็นความจริงที่ เ จ็ บ ปวด”

แอฟ ทักษอร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *