เนย ปภาดา คลอดลูกแล้ว

ด า ร า ส า ว “เนย ปภาดา กลิ่นสุมาลย์” หลัง ค ว ง แขน แ ฟ น ห นุ่ ม นอก ว ง การ “ดร.เจ ภาสกร สกลสัตยาทร”

เข้า พิ ธี วิ ว า ห์ กันไปอย่าง ชื่ น มื่ น เมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุด ก็มีเรื่องน่า ยิ น ดี ของทั้งคู่ นั้นก็คือ

เป็นคุณแม่ ป้ า ย แดงเต็มตัวเรียบร้อย เมื่อให้กำ เ นิ ด บุ ต ร ส า ว “น้องพีโอนี่” ช่วงบ่ายวันนี้ที่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

คุณแม่เนย ได้ โ พ ส ต์ รูปกับลูก ส า ว และ ส า มี พร้อมข้อความว่า ว่า “PEONY 12 JUNE 2022 อิโมจิหัวใจ”

ในขณะที่ผู้ จั ด การส่วนตัวของ ส า ว เนย ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “มาแล้วจ้า น้องพีโอนี่ PEONY ลูก ส า ว แม่เนย

ผ่ า ค ล อ ด วันนี้ 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์เวลา 13.05 น.โดย ท่ า น เ จ้ า คุณธงชัย วัดไตรมิตร น้ำหนัก 3,595 กรัม”

ซึ่งจริงๆแล้วแม่เนยอยาก ค ล อ ด น้องเอง แต่ตัวโตไปนิดเลยต้อง ผ่ า แ ข็ ง แรง ป ล อ ด ภั ย ทั้งคุณแม่และคุณลูก

ทำให้มีเพื่อนใน ว ง การบัน เ ทิ ง และ แ ฟ น ค ลั บ ร่วมแสดงความ ยิ น ดี กันแบบรัวๆ อาทิ นาว ทิสานาฏ, แพทริเซีย กู๊ด เป็นต้น

เนย ปภาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *