ซาร่า เคลียร์ชัดถึงปัญหาชีวิต ยอมรับเคยคิดสั้น

เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ทั้ง ส ว ย และ เ ก่ ง สำหรับ คุณแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว อย่าง ซาร่า ค า ซิ ง กิ นี ที่ล่าสุดได้ออกมา เ ปิ ด ใจทาง ช่อง วัน31

หลังชีวิต เ จ อ ปั ญ ห า มาอย่าง ห นั ก หาว่าเป็นเด็ก เ อ็ น บ้างอะไรบ้าง ถู ก ก ล่ า ว หา ส า ร พั ด ซึ่งในตอนนั้น เ พิ่ ง ค ล อ ด ลูกได้ 2 เดือน

อ า จ จะ เ กิ ด จาก ภ า ว ะ หลัง ค ล อ ด ด้วย แล้ว เ ส พ ข่ า ว เยอะ จ น คิดว่าเราจะต้องไม่อยู่ เ ห ร อ อ ะ ไ ร แบบนี้

หนิง ปณิตา จึงได้บอกว่า “ใครที่ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ใครสักคน เราไม่รู้หรอกว่าเรื่อง ร า ว เขาจริงๆแล้ว มั น เป็นยังไง”

และซาร่าเองก็ทำงาน ห นั ก มาก ลูก 2 คนกว่าเขาจะโต ต้องหา เ งิ น อีกเท่าไหร่ ทุกวันนี้ก็พยายามหา เ งิ น ให้ได้มากที่สุดเพื่อลูก

เอมมิลี่เราดู แ ล เอง แต่ของแม็กซ์เวลล์มีคุณพ่อน้องช่วยบ้าง เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้ ไม่ว่าจะเป็นงานใน ว ง ก า ร หรือว่า

ธุ ร กิ จ ส่วนตัวเราก็เต็มที่กับทุกอย่าง เคยมีครั้งหนึ่งลูกอยาก กิ น ขนม แต่มี เ งิ น 20 บ า ท แต่ทุกวันนี้เขาก็ โ อ เ ค

เพราะ กิ น ง่าย ซึ่งจริงๆชีวิตไม่ได้ ห รู อย่างที่ทุกคนคิด มั น จะเป็น พ า ร์ ต ของการทำงานมากกว่า จะมี ส ป อ น เ ซ อ ร์

บางที ถ่ า ย รูปเราก็ต้องดู ส ว ย ง า ม คนที่ ส นิ ท กับเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ ติ ด ดินมากๆ แค่อยากทำงานได้ เ งิ น เยอะๆ

ส่วนเรื่องที่ว่า รั บ งานนั้น ที่มี ข่ า ว ออกมาว่าซาร่ารับงาน เ อ็ น ฯ ซาร่าเป็น แ ม่ เ ล้ า เขียนกันต่างๆ นานา จ น เ กิ ด ทำให้เข้าใจผิด

ทุกวันนี้ก็รับแค่ รี วิ ว สินค้า งานใน ว ง การ ละคร พิ ธี ก ร คือได้หมดแล้วก็ ธุ ร กิ จ ส่วนตัว เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ซาร่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *