บีม-ออย เฉลยเพศลูกแล้ว

สุด น่ า รั ก สำหรับครอบ ค รั ว ของ “บีม กวี” กับ ภ ร ร ย า คน ส ว ย อย่าง “ออย อฏิพรณ์” นอกจากจะได้

คู่แฝดพี่ธีร์-พีพีร์ แล้ว ล่าสุดก็ได้ตั้ง ท้ อ ง ลูกแฝดอีก งานนี้ทำให้ พี่ธีร์ พี่พีร์ มีน้องๆมาคอย

เล่นด้วยแล้ว เรียกว่าบ้าน ตั น จ ร า รั ก ษ์ ก็จะ ค รื้ น เ ค ร ง ขึ้นอีกหลาย เ ล เ ว ล เลยทีเดียว

ล่าสุด วันที่ 26 พ.ค.65 บีม-ออย ได้พาพี่ธีร์ พี่พีร์ มาออก ร า ย การ แ ฉ ที่มีมดดำเป็น พิ ธี ก ร

ได้ ยิ ง ตรงประ เ ด็ น ถาม แ ท น แฟน ค ลั บ ที่ อ ย า ก รู้ว่าลูกแฝดใน ท้ อ ง นั้นเป็นแฝดชายหรือ

แฝดหญิง ซึ่งทุกคน เ ด า ว่าเป็นผู้หญิงแน่นอน เพราะคู่แรกเป็น แ ฝ ด ชายแล้ว แต่รอบนี้ก็ได้ เ ฉ ล ย

ไว้แล้วว่า ได้ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนั่นเอง นับ นิ้ ว ก็อีกประมาณ 5 เดือนกว่าๆ พี่ธีร์-พี่พีร์

จะมีน้องชายและน้องสาวมาเป็นเพื่อน เ ล่ น แล้ว ค ร า วนี้จะ ก ล า ย เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น

อย่า ลื ม ติ ด ตามครอบครัว แ ส น น่ า รั ก นี้กันต่อไป เชื่อว่าต้องทำให้ ยิ้ ม ก ว้ า ง กันได้แน่

บีม-ออย-พี่พีร์-พี่ธีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *