กบ ไมโคร โพสต์ฟาดถึงใครบางคน

ส ม า ชิ ก ว ง ไม โ ค ร และมือกี ต า ร์ ชื่อ ดั ง ระ ดั บ ประ เ ท ศ ไทยอย่าง “กบ ไม โ ค ร หรือ ไกร ภ พ จันทร์ดี”

ซึ่งไม่มีใครไม่รู้ จั ก แ น่ นอน ล่าสุด ทำ แ ฟ น ๆ และชาว เ น็ ต ต ก ใจ เพราะ ได้โพสต์ ฟ า ด ถึงใครบางคน

โดย กบ ไม โ ค ร โพสต์ข้อความว่า “ว ง การกีตาร์บ้านเรา เท่าที่อยู่มาไม่เคย เ จ อ ใครมา ก ร่ า ง ใ ส่ ใครนะ

ยิ่งระ ดั บ เ ซี ย น อย่าง พี่หมู ค า ไ ล ป๊อบเ ด อ ะ ซัน แจ๊ค ธรรมรัตน์ เ ท พ ระ ดั บ นี้ที่น้องๆ รั ก เพราะ รุ่ น พี่ไม่เคย

มา เ ก่ ง ข่ ม ใคร ทั้งๆที่ วิ สั ย มือกระ บี่ ค ร่ำ เ ค ร่ ง ฝึ ก ห นั ก น่าจะ อี โ ก้ สูง แต่กลับไม่ ห ยิ่ ง คนไหน เ ก่ ง จริง

จะ ยิ่ ง มีมือกีตาร์ด้วยกันขอให้ โ ช ว์ อีกเยอะๆ ป ล่ อ ย ของให้เป็น บุ ญ ตาที น้องๆ รุ่ น ใหม่นี่ก็ เ ก่ ง นะ ค รั บ

ฝึ ก มาครบทั้งเพอร์ ฟ อ ร์ ม theory เห็นแล้วพี่ๆต้อง ย อ ม เลย แต่ผมก็ไม่เคยเห็นน้องมา เ ล่ น ข่ ม พี่

คนใน ว ง การ ด น ตรีจะรู้ว่า ค ลื่ น ลูกใหม่ ย่ อ ม เ ก่ ง อย่างไม่น่า เ ชื่ อ เสมอ แต่ก็ นั่ น แหละ ผมไม่ เ ค ย เห็นใครต้อง

มาบอกว่า ผม รุ่ น หลานนะ น้ า เ จ๋ ง กว่าน้าเยอะ กู รุ่ น พี่ นะ โ ว้ ย มึ ง ยังอีกหลายปี ไ อ้ น้อง ก็ แ ป ล ก ดีนะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *