เปิ้ล​ เข้า​ ICU​ หลังแข่งเจ็ตสกี

ภ ร ร ย า เปิ้ล นาคร “จูน กษมา” ได้เผย ค ลิ ป นาที ร ะ ทึ ก หลังเปิ้ลลง แ ข่ ง ขั น

เจ็ทสกี ชิ ง แชมป์ประเทศไทย 2022  ที่เกาะสมุย หาดเฉวง แต่เกิ ดอุบั ติเห ตุ

ที่ทำให้เปิ้ลต้องเข้ารักษาตัวที่ ICU โดยจูนได้โพสต์คลิปผ่าน อิ น ส ตา แ ก ร ม ส่วนตัว

นาทีเปิ้ลหัก ห ล บ เจ็ทสกีที่ขับสวนมา เ สี้ ย ว วินาทีเลยตอนนั้น เลยต้องหัก ห ล บ

ประจวบเหมาะกับ ค ลื่ น แรงด้วยตอนนั้น เลยไป ช น กับทาวเวอร์กรรมการ

อาการ ซี่ โ ครง หั ก 2 ซี่ ทำให้ต้องพักยาวๆ ICU ไปนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉัน จั ด การออก้าแข่งเอง ซึ่งหลังจาก แ ช ร์ คลิป ดั ง กล่าวไป

คนบัน เ ทิ ง แห่เข้าคอม เ ม น ต์ ให้กำลังใจแบบ รั ว ๆ ขอให้หายไวๆ กันมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *