อ้น เผยเหตุผลแตกหักกับ นุ้ย

เรียกได้ว่า ถู ก จับตามองกันทั้งคู่ สำหรับ ส า ว อารมณ์ดีอย่าง อ้น ศ รี พรรณ และ นุ้ย สุจิรา

ล่าสุด อ้น ได้มารายการ แ ฉ ถู ก ถามถึง ป ม แ ต ก ร้ า ว เรื่องเพื่อน ส นิ ท อย่าง นุ้ย แบบตรงๆ

ว่า น า งเ อ กโ ล ก ส ว ย เกาเหลา ด า ร า สายฮา แ ต ก คอเพราะธุรกิจ จริงๆแล้ว มั น ไม่ใช่เรื่องใหญ่

แต่มีเพจหนึ่งเอาไปลงซึ่งไม่ตรงกับความจริงบางอย่าง ไม่ได้ ตี กันเพราะเรื่องธุรกิจ

เพื่อนกันก็ ตี กัน อ ย่ า เอาไปเม้าธ์ประ เ ด็ น นี้ ไม่ได้ทำธุรกิจด้วยกัน ซึ่งได้แนะนำให้เขารู้จักกับ

พี่หน่อย เ จ้ า ของแบรนด์ปนันชิตา เพราะเขาอยากทำแบรนด์ เลยแนะนำให้ ป รึ ก ษาพี่หน่อย

คุย เ ส ร็ จ เขาก็ได้มาเป็นพรี เ ซ็ น เตอร์ปนันชิตา เราไม่รู้ราย ล ะ เ อี ย ด คุยอะไร เราเพิ่งมารู้ทีหลัง

การเขียนในเพจนั่นก็ เ กิ ด จากการแปลง ส า ร เพราะไม่รู้จริงว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ค ว ร คุยสองฝ่าย

แต่ถามว่าทำไม แ ต ก หั ก กัน คือด้วยทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ไม่ได้ ตี กันเกี่ยวกับธุรกิจเลยเรื่อง มั น เล็กมาก

อ้น ศรีพรรณ

นุ้ย สุจิรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *