บีม เผยข่าวดี ภรรยาท้อง2 แฝด

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง แ ห่ ง ยุค 90 อย่าง บีมกวี ที่ ต อ น นี้ ลูกชาย ฝ า แ ฝ ด น้องธีร์ กับ น้องพีร์

อยู่ในวัย 2 ขวบ กำลัง น่ า รั ก น่า เ อ็ น ดูทีเดียว และพ่อบีม ก็มักออกมาเผย โ ม เ ม้ น ต์ น่ารักๆ

ของลูกชายให้แฟนๆได้ชมอยู่เรื่อย ล่าสุด ก็ได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ต

ต่าง เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ อย่างมาก เมื่อทางด้าน พ่อบีม กวี ได้ออกมาเผยผ่านทางไอจีส่วนตัว

ซึ่งเป็นรูป ห า ด ท ร า ย เขียนว่า welcome แล้วระบุ โ พ ส ต์ ดังกล่าวว่า หม่ามี้ออย

ภ ร ร ยา ของตนนั้นกำลัง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ที่ 2 ได้ลูก แ ฝ ด อีกแล้ว ทั้งนี้ก็ต้องรอ ลุ้ น ว่า

เบบี๋ใน ท้ อ ง นั้นจะเป็น ห ญิ ง หรือ ช า ย  งานนี้ทำเอาบรรดา แฟนๆและ ช า ว เ น็ ต

ต่างเข้าไปแสดง ค ว า ม ยิ น ดี กับพ่อบีม หม่ามี้ออย กันอย่าง ล้ น ห ล า ม

ไอจีบีม

ครอบครัว

บีม ออย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *