มอริส เคเพิล โรเบิร์ตส์ เผยความรู้สึก เจอหน้าพ่อครั้งแรก

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่จริงๆ ที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนาน


สำหรับ มอริส เคเพิล โรเบิร์ตส์ ที่เจ้าตัวได้เข้ามาสู่วงบันเทิง


ด้วยการเริ่มต้นจากการประกวดโดมอนแ ม น ในปี 2 5 3 1 พร้อมทั้งได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่ งอีกด้วย


ซึ่งตลอดเวลาชีวิตของ มอริส ได้พยายามหาข้อมูลว่าพ่อของเขาเป็นใคร


ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันที่เค้าได้รอคอยมานานกว่า 5 6 ปี ที่ได้บินไปเจอพ่อค รั้ งแรก


โดยมอริส ได้เผยความรู้สึก หลังจากที่ได้บินไปหาคุณพ่อ เมื่อต้นเดือนเ ม ษ า ย นที่ผ่านมา


และได้เผยภาพเป็นความปลื้มสุดดีใจ เต็มไปด้วยความอบอุ่นกับครอบครัว


โดยมอริส ได้แนะนำพ่อของตัวเองชื่อว่า Isaiah H.Roberts


ที่มีพี่น้องร่วมกันหกคน และได้มีโอกาสมาป ฎิ บั ติหน้าที่ท ห า รช่างที่ เยอรมัน เวียดนาม และไทย


และคุณพ่อ เป็นคนที่มีบุคลิกอารมณ์ขัน ขี้เล่น ทำให้ทุกคนรอบตัวหั ว เ ร า ะอยู่เสมอ


อีกทั้งคุณพ่อยังได้เคยรับเชิญ เป็นป ร ะ ธ า นของตระกูล Roberts ที่เป็นต ร ะ กู ล ค่ อ นข้างใหญ่ และมีลูกหลายมากกว่า 2 0 0 คน


ทั้งนี้ทั้งนั้น มอริสได้ขอบคุณพ ร ะ เ จ้ า ที่ทำให้ความตั้งใจของเขาทั้งชี วิ ตเ ป็ นจริง


และขอบคุณ ครอบครัวและพี่น้องที่ได้ให้ค ว า ม รั กและความเ ม ต ตาให้กับเขา ในการมาเจอครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *