กำลังใจล้น แพท ณปภา เผยภาพคุณแม่กลางดึก

คุ ณ แม่ลูกหนึ่งที่ต้องรับ ผิ ด ช อ บ อ ะ ไ ร หลายๆอย่าง สำหรับ ส า ว “แพท ณปภา”

นอก จ า ก จะทำ ห น้ า ที่ คุ ณ แม่อย่างไม่ ข า ด ต ก บ ก พ ร่ อ ง แล้วนั้น ยังเป็นลูก ส า ว ยอด ก ตั ญ ญู

ที่หลายๆคน ท ร า บ ดี ทั้งเลี้ยงลูกเพียง ลำ พั ง ดูแลพี่สาว พิ ก า ร รวมทั้ง คุ ณ แม่(คุ ณ ย่า) ที่นอน ป่ ว ย

ล่าสุดไม่รู้ว่า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น “แพท ณปภา” โพสต์ภาพรถ ที ม ง า น ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

ที่เข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ คุ ณ แม่ที่นอน ป่ ว ย กลางดึก หลัง อ า ก า ร ไม่ดี พร้อมกับได้มีการ ติ ด แ ท็ ก ไปที่

“บุ๋ม ปนัดดา” และได้ ร ะ บุ ข้อความ เ อ า ไว้ว่า “ข อ บ คุ ณ น ะ คั บ แม่” ทาง ด้ า น บุ๋ม ได้เข้ามาตอบ ก ลั บ

“ยิ น ดี เสมอลูก ก อ ด ๆ นะ” รวมถึง “ปอ อรรณพ” ก็ได้เข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น “เป็นกำลังใจให้นะ ค รั บ”

แต่ ข ณ ะนี้ แพท ก็ยังไม่ได้มีการ อั พ เ ด ต ว่าคุณแม่เป็น อ ะ ไ ร แต่ก็มี แ ฟ น ค ลั บ ให้กำ ลั ง ใ จ กันอย่าง ต่ อ เ นื่ อ ง

แพท ณปภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *