แอนนาพูดแล้ว 2 ดาราใครที่ไล่แอนนาออกจากผับ

หลัง จ า ก แอนนา เพื่อน ส นิ ท แตงโม ภัทรธิดา (นิดา) ได้มา อ อ ก รายการ ตี ท้ า ย ครัว

เ ผ ย ถึง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ขณะ โ ด น 2 ด า ร า ไ ล่ ตอนที่ไป ผั บ ทองหล่อ ในร้านมีแต่ ด า ร า ระดับ น า ง เ อ ก

โดย ด า ร า 2 คนนี้ไม่ โ อ เ ค กับการ แ ต่ ง ตั ว เสื้อ 50 บาท กระโปรงตัวละ 100 บาท แถมใส่รองเท้า แ ต ะ

จ น ต้อง เ อ ย ป า ก กับแตงโมว่าให้ เ อ า เพื่อนออกไป ทำให้หลายคนอยากรู้ว่า ด า ร า 2 คนนั้นคือใคร

ทาง ด้ า น เ พ จ ดั ง “เ จ๊ ม อ ย 108” ได้โพสต์ข้อมูลให้ ช า ว เ น็ ต แบบ แ ซ่ บ ๆ “รู้ว่า ด า ร า 2 คนนั้นเป็นใคร

คนหนึ่งเป็น น า ง เ อ ก อีกคนเป็นเพื่อน น า ง เ อ ก ลูกครึ่ง แต่ไม่ใช่ ชมพู่ อารยา แ ก๊ ง น้ำแข็งใส

แต่ตอนนั้นโมก็ได้ ข อ โ ท ษ ไปที่พาเพื่อนมา แล้วก็พาแอนนาออกไป กิ น ข้าวต้ม แล้ว ก ลั บ พร้อมแอนนาเลย

ทำให้มี ช า ว เ น็ ต เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ กันใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ โ ย น หัวหน้าห้อง อาทิ รอผู้ เ บิ ก เนตร , รอ ล อ ก การบ้าน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *