ใบเตย อาร์สยาม ไลฟ์สดขายกระเป๋าแบนด์เนม

หลังจากมีเรื่อง ค ดี แ ช ร์ ฟอ เ ร็ ก ซ์ 3 ดี นัก ร้ อ ง ส า ว “ใบเตย สุธีวัน”

และ ส า มี อย่าง “ดี เ จ แมน พัฒนพล” โดยทั้ง 2 คน ได้ให้การ ป ฏิ เ ส ธ ทั้ง 3 ข้อหา

ที่ ดี เ อ ส ไ อ แ จ้ ง มา พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ เ จ้ า หน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว

แต่ผลพวงจาก ค ดี นี้ ทำให้งานของนัก ร้ อ ง ส า ว ใบเตย บางงาน โ ด น เ จ้ า ภาพยกเลิก

ทำให้ช่วงนี้ใบเตยเลยต้องมารับ บ ท บาทแม่ ค้ า ข า ย ของ อ อ น ไ ล น์

ล่าสุด ใบเตย ไ ล ฟ์ ข า ย กระเป๋า แ บ ร น ด์ เนมใน ไ อ จี รอบนี้เรียกได้ว่า ล ด ร า ค า แ ห ล ก กันเลย

โดยในช่วง ไ ล ฟ์ ข า ย ของ ใบเตย ตั ด ใจยอม ข า ย กระเป๋าและของ แ บ ร น ด์ เ น ม แบบขาด ทุ น

บางใบขายเพียง 2-3 หมื่นบาท เรียกได้ว่า เ ท ข า ย แบบลด แ ห ล ก กันเลยทีเดียว

ใครมา ช็ อ ป อุด ห นุ น ใบเตยในรอบนี้ เรียกได้ว่า คุ้ ม เกินคุ้มกันเลย

ใบเตย อาร์สยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *