แม่-พี่ชาย เปิดใจเผยถึงสาเหตุการจากไปครั้งนี้ของ ผิง พิมพาภรณ์

อ ดี ต นัก แ ส ด ง ส า ว และ เ น็ ต ไอ ด อ ล ชื่อ ดั ง “ผิง พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์” หลัง เ สี ย ชีวิต

ด้วยอาการสมองขาดออก ซิ เ จ น ทำให้ จ า ก ไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังเข้า รั ก ษ า ตัว ที่ รพ.พระราม9

ด้วย โ ร ค ตับและไต ได้ประมาณ 3 วัน ท่ามกลางความ เ ศ ร้ า เ สี ย ใจของคนในครอบครัวและเพื่อน ส นิ ท

ภายหลัง พิ ธี ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม เสร็จสิ้น ทางด้าน คุณแม่ “ธนนนท ฉัตรไทยแสง” พร้อมพี่ชาย “พุก- ณัฐพัชร์ ลีนุตพงษ์”

ได้เปิดใจถึง ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชีวิตของ ผิง โดยคุณแม่เผยว่า “ตอนแรกน้องผิงเป็น โ ร ค ตับ แล้วตามมาด้วย โ ร ค ไต

แล้วตับไตหัวใจ มั น ไปด้วยกัน แต่ ส า เ ห ตุ ที่ จ า ก ไปไวเพราะขาดออกซิเจนในสมองแล้ว ชั ก

“พี่ชาย “ระบบ มั น ร ว น เลย ชั ก ขาดออกซิ เ จ น ในสมองไป ซั ก พักหนึ่งเลย

แกก็เลยค่อยๆจากไปอย่างเงียบๆ ไม่ได้ ท ร ม า น อะไร” โ ร ค ไตเป็นมาตั้งแต่เด็ก รักษามา 5 ปี

เคยจะต้อง ผ่ า ตัดแต่ตอนนั้นยังเรียนอยู่ ก็เลยทำให้สะสมมาเรื่อยๆ

ก่อนที่จะ เ สี ย ชีวิต ได้มีการเข้า โร ง พย า บ า ล เพื่อทำการรักษา หรือ ท รุ ด ห นั ก ไปเลยในครั้งนี้?

แม่-เขาเข้ามาตลอด เข้าๆ ออกๆ ปกติ ฟ อ ก ไ ต อยู่แล้ว อาทิตย์ละ3วัน หลังๆแกก็คงเหนื่อย

วันที่จากไป แม่-พี่ชายก็ไปไม่ทัน คุณหมอก็ไม่ได้ แ จ้ ง สา เ ห ตุ การ ช็ อ ค ว่าเกิดมาจากอะไร คือ มั น มากับ โ ร ค

ผิง พิมพาภรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *