ขวัญ โต้กลับพร้อมหลักฐาน ปมแม่บ้านแฉดาราดัง

จากเหตุก า ร ณ์ ก่อนหน้านี้ ได้มีสาวคนหนึ่ง ออกมาเผยเรื่องราวไปทำงานบ้าน ด า ร า ดัง แถวรามอินทรา ซึ่งจ้างคนดูแลน้องหมาแมว อย่างเดียว

แต่ไปถึง ก ลั บ ต้องทำงานทุกอย่าง ได้นอนแค่ 1 ชั่วโมง เพราะต้องดู แ ล หมาแมว 24 ชม แถมยังต้อง กิ น ข้ า ว ชามเดียวกับหมา เข้าห้องน้ำก็ไม่ล้าง

ทำ ไ ม่ ไ ห ว จึงขอ ล า อ อ ก แต่ให้รอคนใหม่มา พอคนใหม่ปุป ไล่ออกเลย ขอนอนอีกคืนก็ไม่ยอม ค่า แ ร ง 3 วันก็ไม่ได้

ซึ่งด้าน ช า ว เ น็ ต ก็ต่างเดาพร้อม ใ บ้ อั ก ษ ร ย่อไปต่างๆนาๆ จนหลายคนชี้เป้าไปที่ น า ง เ อ ก ดัง ขวัญ อุษามณี เนื่องจากช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมา

สาวขวัญได้ ป ร ะ ก า ศ หาคน เ ลี้ ย ง หมาแมว และสถานที่ก็ตรงกัน ล่าสุด ด้านสาวขวัญ ได้ออกมา ย อ ม รั บ ว่าเป็น ด า ร า คนนั้น

แต่ ค ว า ม จ ริ ง ไม่ใช่แบบที่ฝ่ายนั้นพูดเลย ที่แม่บ้านบอกว่าได้นอนแค่ 1 ชม ซึ่งสาวขวัญนำ ค ลิ ป ออกมาเผย จะเห็นว่า เ ว ล า ประมาณ 2 ทุ่ม

ไฟที่บ้านปิดหมดแล้ว และน้องหมาก็นอนหมด จน เ ว ล า ประมาณ 5 ทุ่ม จะเห็นว่า แม่บ้านเดินเข้ามาในครัว และนอนที่ห้อง กิ น ข้ า ว

จนถึง เ ว ล า ประมาณ ตี 3 ก็ยังนอนอยู่ โดยขวัญเผยว่า น้องหมา ป่ ว ย อายุ 20 ปี ที่ไม่สามารถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตัวเองได้ จึงต้อง จ้ า ง คนมา ดู แ ล

คอย ป้ อ น น้ำ ข้าว แต่พอมา เ ลี้ ย ง แล้ว พบว่า น้องหมาของตนนั้นมี ส ภ า ว ะ ข า ด น้ำ ต้องพาไป โ ร ง พ ย า บ า ล ก็ให้รถรพ. มารับ ตนจึงให้แม่บ้านขึ้นรถไปด้วย

เพราะตนกับแม่ อยู่ต่างจังหวัด แต่แม่บ้าน ก ลั บ ไม่ได้ไปด้วย เดินเข้าไปนอนแบบไม่มี อ ะ ไ ร ขึ้น เรื่องค่าจ้างนั้น ก็จ่ายเป็น เ งิ น ส ด ตามที่ ต ก ล ง ไว้

ส่วนเรื่องที่ให้กินข้าวชามเดียวกับหมานั้น ไม่เป็น ค ว า ม จ ริ ง แน่นอน ใครจะไปทำ แ บ บ นั้น แถมแม่บ้านคนนี้ ยัง ด่ า หมาตัวอื่นของตนอีกด้วย

ขวัญ

อุษามณี

ภาพกล้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *