จ๊ะ โพสต์เดือด ลั่นใครทำ ก็ให้รับกรรมไป

จากกรณีเรื่องของ ค ดี แ ช ร์ Forex-3D ที่หลายคนต่าง กำ ลั ง ใ ห้ ความ ส น ใ จ เป็นอย่างมาก

เนื่องจากมีคน บั น เ ทิ ง ถูกออก ห ม า ย เรียก และ ดำ เ นิ น ค ดี

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางด้าน คู่ รั ก นัก ร้อง นัก แสดงอย่าง ดีเจแมน กับ ใบเตย ก็ถูก ห ม า ย เรียกแล้วเช่นกัน

ล่าสุด ทางด้าน นั ก ร้ อ ง สาวลูกทุ่ง จ๊ะ นงผณี ที่เป็นหนึ่งใน เ ห ยื่ อ ของ ค ดี ดังกล่าว

ได้ออกมาโพสต์ เ ดื อ ด ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า อาจดู โ ง่ ที่ไม่ โ ก ง ใคร แต่ใครทำยังไงก็รับ ก ร ร ม ไป

ฉันยืม เ งิ น มา ล ง ทุ นก็ต้องทำงานใช้ ห นี้ พวก ขี้ โ ก ง สบาย งานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนๆ และ แ ฟ น ค ลั บ

ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม แล้วได้มี ค อ ม เ ม้ น ต์ หนึ่งบอกว่า

ช่วงนี้ ก ร ร ม ทำงานหนักมากจากนั้นสาวจ๊ะ ได้มา ต อ บ ข้อความดังกล่าวว่า

ตน ทำ ง า น หนักมา 3ปี แล้วก ร ร ม เพิ่งจะทำงาน ทำเอา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไป ถู ก ใ จ รัวๆเลย

จ๊ะ นงผณี

โพสต์จ๊ะ

คอมเม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *