เปิดรายได้ลุงวี หลัง กัน จอมพลัง โวยถูกหลอก

จากกรณีที่ใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ต่าง แ ช ร์ ภาพลุงวี ชายหลังโก่ง หัวทิ่มพื้น เดินขอ ท า น

อยู่แถวตลาด วั ด ศรีอมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี กันเป็นจำนวนมาก ต่อมา ได้ถูก ตำ ร ว จ ต ร ว จ คนเข้าเมือง

และ เ จ้ า ห น้ า ที่ พม. เข้า จั บ กุ ม ข้อ หา ห ล บ ห นี เข้าเมือง เพราะเป็นชาวกัมพูชา

อีกทั้งยังเคยถูก จั บ ส่ง ก ลั บ ประเทศมาแล้วถึง 4 ครั้ง ล่าสุดทางด้าน กัน จอมพลัง ได้ออกมาโพสต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตนว่า

ถูกลุงวี ห ล อ ก เนื่องจากเป็นแก๊ง ข อ ท า น ข้ามชาติ ที่ ห ล บ ห นี เข้าประเทศไทย ตาม ต ะ เ ข็ บ ชายแดน

และได้มีการเผยถึง ร า ย ไ ด้ ของลุงวี ว่า เดือนนึงมี ร า ย ไ ด้ กว่า 1 แสนบาท ที่เรื่องนี้แดงขึ้นมา

เพราะตนประสานกับพัฒนาสังคมเพื่อช่วย เ ห ลื อ ซึ่ง ต อ น นี้ เจ้า หน้า ที่ได้ ค ว บ คุ ม ตัว

ไปไว้ที่ ตม แล้ว ตน รู้ สึ ก แบบ อ ะ ไ ร เนี่ย เพราะความ ใ จ ดี ของตัวเองแท้ๆเลยตกเป็น เ ห ยื่ อ

โพสต์ของกัน

ลุงวี

กัน จอมพลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *