ปราง เม้นต์ทันที หลัง โต้ง โพสต์ความในใจถึงความรัก

เรียกว่าเป็น เ รื่ อ ง ร าว ทำเอาเหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่าง ต ก ใ จ ไม่น้อย เมื่อ น า ง เ อ ก สาว ปราง กัญญ์ณรัณ

กับ หนุ่ม นั ก ร้ อ ง โต้ง ทูพี ที่ออกมา ย อ ม รั บ ถึงความ สั ม พั น ธ์ ของคู่ว่า เ ลิ ก ร า กันแล้ว

ล่าสุด ทางหนุ่ม โต้ง ได้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เป็นครั้งแรกถึงความ รั ก ผ่านทางไอจีส่วนตัว ที่เผยภาพคู่ ระบุว่า

ขอบคุณทุกคนที่ ค อ ย ให้ กำ ลั ง ใ จ ตนได้อ่าน เ กื อ บ หมด ก็ต้อง ข อ โ ท ษ ด้วยที่ไม่ได้ตอบใคร

พร้อมกับขอบคุณที่ ติ ด ต า ม หนัง รั ก ภาค2ของพวกเรา มันเป็น ห นั ง รักที่สวยงามมาก

นอกจากก็ยัง แ ท๊ ก ไอจี สาวปรางด้วย ต่อมาทางด้านสาวปราง ได้มา ค อ ม เ ม้ น ต์ โพสต์ดังกล่าวของ

อ ดี ต แ ฟ น ห นุ่ ม ด้วยหัวใจสีขาว งานนี้บรรดาแฟนๆ ต่างเข้ามา ก ด ไ ล ท์ และ

แสดง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม พร้อมกับบอกว่า รอ ลุ้ น รั ก ภาคสามของทั้งคู่อยู่

โพสต์โต้ง

เม้นต์

สาวปราง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *